EN bracket
volume_up
{substantiivi}

volume_up
zárójel {subst.}
Place the text cursor in front of an opening or closing bracket, and then click this icon.
Helyezze a szövegkurzort a nyitó vagy a záró zárójel elé, és kattintson erre az ikonra.
Database creator IDs have been changed to use square brackets [].
Az adatbázis-létrehozási azonosítókba szögletes zárójel ([]) került.
Szögletes zárójel hozzáadása
bracket (myös: beam, bin, case, hold)
volume_up
tartó {subst.}
The shelf banged back onto its brackets, only slightly askew and shifted only an inch or two down to the left.
A polc csattanva esett vissza a tartó konzolokra; épp csak egy kicsit állt csálén, legföljebb három-négy centivel balra tolódva.
bracket (myös: stand, corbel)
volume_up
konzol {subst.}
bracket (myös: ledge, whatnot, shelf)
volume_up
polc {subst.}
Her eyes returned to the underside of the shelf, first studying the plank itself and then scanning the L-shaped brackets again.
Így hát ismét a polc alját kezdte vizsgálni, először magát a deszkát, aztán az L alakú konzolokat.
The shelf banged back onto its brackets, only slightly askew and shifted only an inch or two down to the left.
A polc csattanva esett vissza a tartó konzolokra; épp csak egy kicsit állt csálén, legföljebb három-négy centivel balra tolódva.
If she increased the angle of the shelf much more, it would simply slide down the line of L-brackets, glass and all, like a toboggan going down a snowy hill.
Ha tovább növeli a dőlési szöget, a polc előbb-utóbb egyszerűen végigcsúszik majd az L alakú konzolok mentén, poharastul, mindenestül, akár a hófödte dombon lesikló szánkó.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bracket":

bracket

Esimerkkejä "bracket"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou can choose among various bracket types to structure az %PRODUCTNAME Math formula.
Sokféle zárójelet használhat fel az %PRODUCTNAME Math-képlet felépítésekor.
EnglishBracket types are displayed in the lower part of the Selection window.
A különböző zárójeltípusokat megtalálja a Kijelölés ablak alsó részében.
EnglishThe market in this premium price bracket was not put at risk by this.
A magas árkategóriába tartozó termékek piaca nem volt veszélynek kitéve.
EnglishHe flung Tate upward and followed himself, clawing for the steel spider arms of the bracket.
Megemelte Tate-et, aztán fölkapaszkodott ő maga is, és úgy lógott a lámpatesten, akár pók a hálóban.
EnglishThe EU average is now 80 years, and the proportion of people in the 65+ age bracket will shortly reach 40%.
Az EU átlaga most 80 év, és a 65 éven felüli emberek aránya hamarosan eléri a 40%-ot.
EnglishFrom each of these legs, front and back, an L shaped steel bracket was bolted into the floor.
A széknek karfája is volt, s a karfára, szintén kipárnázott hevederrel, rákötözve a fogoly csuklója.
EnglishJesus, we haven't had one in the ninety bracket all my term.
Mióta ebben a hivatalban vagyok, ilyen reményteljes ügyem nem volt.
EnglishInside the door, a small blue hawk was perching on a bracket.
Az ajtó mellett kis kéksólyom tollászkodott egy állványon.
EnglishIt's hard to find anyone in your age bracket still breathing.
Nehéz találni bárkit a korosztályodban aki még lélegzik.
EnglishI'm probably pulling too close to that last bracket to get enough leverage, The problem is the goddam handcuff chain.
Nyilván még mindig túl közel maradtam az utolsó konzolhoz, ezért nincs elég erő a mozdulatban.
EnglishIt is this situation that brings about reduction of the share of people in the active age bracket and drop in labour productivity.
Ez a helyzet idézi elő az aktív korosztály csökkenését és a munka termelékenységének visszaesését.
EnglishHe sat to Fivetide's right in a Y-bracket place modified simply by placing a board across its prongs.
A férfi Háromár jobbján ült egy Y- konzolon, amit kifejezetten a számára alakítottak át (vagyis egy fémlapot fektettek a szárai közé).
EnglishAccording to the Eurostat forecasts, the population in the 15 to 64 age bracket will be reduced by one million persons per year after 2010.
Az Eurostat előrejelzései szerint a 15-64 éves korosztály 2010 után évente egymillió fővel csökken.
EnglishJump for the ceiling light bracket and hold on.
EnglishLord Roke bowed and snapped his fingers, and the small blue hawk perching on the bracket beside the door spread her wings and glided to the table.
Lord Roke meghajolt, csettintett az ujjával, mire a polcon várakozó kis kéksólyom kitárt szárnnyal odasiklott az asztalra.
EnglishThe little gas-mantle sighed above, the circular flame of the oil lamp burned low, a thin bracket of fire, giving out no more heat than a candle.
A kis Auer-égő sziszegett fölötte, a lámpa egyre kisebb lánggal égett, s már annyi meleget sem adott, mint egy gyertyaláng.
EnglishAt some places, an anbaric cable looped down from a bracket and provided enough feeble current to power a naked lightbulb or two, strung out over the nearby huts.
Lógó elektromos vezetéken itt-ott egy-egy sínylődő sanda, csupasz körte vonta közösségbe kunyhók kalákáját.
EnglishBracket her career.
EnglishAverage life expectancy today is 80 years and the number of people in the 65-80 age bracket will increase by approximately 40% between 2010 and 2030.
A várható átlagos élettartam ma 80 év, és a 65 és 80 év közötti emberek száma 2010 és 2030 között körülbelül 40%-kal fog növekedni.
EnglishWhat is, in fact, happening on the market is that fewer and fewer of our fellow citizens are falling into the 'my car equals my freedom' bracket.
A piacon valójában az történik, hogy egyre kevesebb és kevesebb ember tartozik azok közé, akik úgy vélik: az autó egyenlő a szabadsággal.

Muita sanoja