"boy" - Unkarinkielinen käännös

EN

"boy" unkariksi

volume_up
boy {subst.}
HU

EN boy
volume_up
{substantiivi}

boy (myös: chap, lad, son, kid)
volume_up
fiú {subst.}
It was THE BOY, THE BOY, and THE BOY had never done him any harm.
A FIÚ volt az, a FIÚ, és a FIÚ sohasem ártott neki.
`That he fed on the boy when the boy slept, that the boy allowed it?
Azt, hogy vérét szívta a fiúnak, miközben az aludt, és a fiú hagyta ezt?
A very handsome boy indeed, the boy from Geiger's store.
Valóban felettébb csinos fiú volt ez a fiú, onnan a Geiger boltjából.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "boy":

boy

Esimerkkejä "boy"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe little boy could pretend to be steering the limousine with the plastic wheel.
A kisfiú azt játszhatta, hogy ő kormányozza a limuzint azzal a plasztikkerékkel.
English'We're going to have to talk to that boy someday,' Ulath muttered to Sparhawk.
Valamikor beszélnünk kellene a kölyök fejével morogta Ulath Sparhawkhoz hajolva.
EnglishI took my zaichik for a walk in the park, and she showed up with her little boy.
Elvittem az én kis zajcsikomat a parkba, és ő összebarátkozott a nő kisfiával.
EnglishAt Poirot's suggestion, the typewriting boy was dispatched to the farthest corner.
Poirot javaslatára a férfi a gépíró fiút a terem legtávolabbi szögletébe küldte.
EnglishHe straightened the boy's blankets and added the quilt from the foot of the bed.
Kisimította a gyerek takaróit, ráborította a paplant, amely az ágy végében feküdt.
EnglishWhen they remembered the Death-Boy, he thought, let them remember someone terrible.
Ha majd visszaemlékeznek a Halálfiúra, akkor valami rettenetes jusson az eszükbe.
EnglishYes, yes, we know yer pretty boy does ... as well as anything else ye ask him to.
- Igen, igen, a csinos barátodról ezt tudtuk... most is melletted van, mint mindig.
EnglishAnd you are all so frightened and defenseless that, you are afraid of a mere boy?
- És ti mind olyan rémültek és védtelenek vagytok, hogy féltek egy kisfiútól?
English'We're not firemen, boy,' Huddie said with such disdain that I had to laugh.
- Mi nem tűzoltók vagyunk - mondta Huddie olyan undorral, hogy elnevettem magam.
EnglishThey had wanted her to marry Paul Duke Sheehan, the boy who had gotten her pregnant.
Se nem az első leány, aki emiatt csúnyán összekülönbözött szüleivel, rokonaival.
EnglishBoy, this would have been useful in Eye-Corps back when I was a kid, John breathed.
- Öreg, ennek aztán hasznát vettük volna sráckoromban a felderítőknél - nyögte.
EnglishHe has been a good boy up to now, and will be a sturdy and decent man in due time.
Mind ez ideig jó gyerek volt, és idővel derék, tisztességes ember lesz belőle.
EnglishThere was also a small abbey of the Franciscan order, which I entered as a boy.
A környéken egy ferences rendi kolostor is állt, ahová még gyermekként vonultam be.
EnglishThe body no longer harboured a mind that the boy could saddle and ride and torment.
A testből kiszökött az elme, amit a szörnyfiú képes volt irányítani és megkínozni.
EnglishI think you know the answer to that as well as I do, the Faery boy replied.
Azt hiszem, te éppen olyan jól tudod erre a választ mint én felelte a tündérfiú.
EnglishHart's brow furrowed as she thought, The timing of the Bone Boy spree is suggestive.
Csábítónak tűnik az elmélet, hogy a Csontos Ember rendezett itt újabb mészárlást.
EnglishIn the silence Monk heard the words in Russian Thats my boy coming through the wall.
A hirtelen beálló csendben a másik szobából áthallatszottak a rajzfilm hangjai.
EnglishYour old buddy-boy there has already told you once you aint got no business here.
Ez a régi haverod már úgyis elmagyarázta egyszer, hogy nincs itt semmi keresnivalód.
EnglishDeep in these pits to bury a boy who can paint with the skill of the angels!
Ezekbe a vermekbe temettek el egy fiút, aki az angyalok tehetségével tud festeni?
EnglishLeeds and his oldest boy brought the dog in the afternoon before they were killed.
Leeds és a legnagyobb fia a gyilkosság előtti délutánon...vitték el hozzá a kutyát.