"bony" - Unkarinkielinen käännös

EN

"bony" unkariksi

EN bony
volume_up
{adjektiivi}

bony (myös: skinny)
Corbell jerked an unexpectedly bony thumb at his bony chest.
Corbell egy meglepően csontos hüvelykujjai szikár mellére bökött.
Grayson hosszú, csontos lába súlyos megpróbáltatást jelenthet a zokniknak.
She wore a long gray gown and her face was all bony sternness.
Testét hosszú, szürke köntös fedte, csontos arcán elutasító komorság.
bony (myös: attenuate, gaunt, haggard, lean)
Master, said Khunrath, sinking to his knees and kissing the bony, diaphanous hand of Dr.
Mester mondta Khunrath, térdre hullt, és csókkal illette Dee doktor sovány és áttetsző kezét.
He was thin, gaunt, and pale, and took oxygen from a tiny tube running from behind his bony neck into his nose.
Sovány volt, az arca sápadt és beesett, csontos nyaka mögül vékony cső vezette orrába az oxigént.
Her arms were around the waist of a bony, bearded, filth-covered old man with stumps where his forearms should have been.
Egy sovány, szakállas, mocskos férfit tartott a karjaiban, akinek csupán csonkok lógtak a karjai helyén.
bony (myös: stringy, barbed)
bony (myös: lean, puny, scraggy, scrawny)
volume_up
vézna {adj.}
A vézna, öreg varázsló hosszasan nézte.
bony
These ex-laundresses with large bony hands and sharp knees and unsuccessful breasts.
Ezek a volt mosónők nagy csontú kezükkel, éles térdeikkel és sikerületlen mellükkel...
bony
volume_up
szögletes {adj.} (ember)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bony":

bony

Esimerkkejä "bony"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe bony white crepe myrtle trees were still bare, but that was to be expected.
A keszeg selyemmirtusz fák még kopaszak voltak, de hát erre számítani lehetett.
EnglishIn the cool light the man's face looked odd to Ipan's eyes, mysteriously bony.
A hideg fényben arca csontosnak, hosszúnak és lehetetlenül vékonynak tűnt.
EnglishI stare at his bony frame barely visible under the sheets, and I vow revenge.
Rámeredek a takaró alatt alig látható, csupa csont testre, és bosszút esküdök magamban.
EnglishHer hand was small and had shape, not the usual bony garden tool you see on women nowadays.
Kicsi keze volt, és formás, nem az a kerti szerszám, amit manapság látni a nőkön.
EnglishReal cities have something else, some individual bony structure under the muck.
Az igazi városokban azért valami más is van még, valami egyéni csontszerkezet a szemét alatt.
EnglishA few little fishes, nasty bony little fishes, for a poor creature, and they say death.
Pár pici halacka, cúf contosz pici halacka szegény Szméagolnak, ész azt mondják: halál.
EnglishThe lich writhed amid smoke and fell to its knees, pointing a bony arm.
Felemelte hosszú mutatóujját, és még utoljára kieresztette rekedt hangját.
EnglishAgain and again I cut my twisted bony wrist and forced it against her mouth, but it was useless.
Újra és újra felhasítottam bütykös, torz csuklómat, és rányomtam a szájára, de hiába!
EnglishBony fingers moved in gestures smooth with long practice.
Ujjai kecsesen táncoltak a levegőben a több évtizednyi gyakorlásnak köszönhetően.
EnglishAlthough he looked bony, Berit was actually a husky youth.
Bár egy kicsit csontosnak látszott, Berit valójában jól megtermett fiatalember volt.
EnglishCarmen's face had a bony scraped look and her breath hissed.
Carmen arca olyan volt, mint a lerágott csont, s a lélegzete sziszegett.
EnglishShe was tall and slender-some would almost have said bony, for her ribs showed clearly as she spun around.
Egyesek soványnak tartották volna, mert a bordái kirajzolódtak, amint körbefordult.
EnglishNone of the many elements in the bony mosaic trembled, but I had an impression that it was tight with tension.
A csontmozaik egyetlen eleme sem mozdult, de a jelenség tele volt feszültséggel.
EnglishHarding had small, bony hands, but those blue eyes looked smart.
Hardingnak apró, kisfiús keze volt, porcelánkék szeme azonban érett gondolkodásról árulkodott.
EnglishIn this bony kingdom of old Haggard's, you are like another land altogether -- a spring, an oasis.
A vén Haggard egész csontsovány birodalmában nincs még egy ilyen hely: valóságos forrás, oázis.
EnglishShe was very thin, her girlish hands bony and clutching her oversized purse.
A kislány nem volt erős és nem markolt revolvert.
EnglishOn his long, bony legs Delvardus staggered toward her, raising the blade.
Azután hosszú lábával az asszony felé botorkált.
EnglishTiny little green leaves covered it all over, though in the light of the moon it still looked bony and bare.
Parányi zöld levelekbe burkolózott, bár a holdfénynél még mindig kopasz csontváznak látszik.
EnglishGary balled his right fist and swung in a roundhouse, connecting with the bony shelf of Cujo's lower jaw.
Összeszorította a jobb öklét, s a karja horogütésre lendült, amely a kutya alsó állkapcsát érte.
EnglishBlack flames and red roared out of its bony hands and snarled across the hall at the man with the pipe.
Fekete és vörös lángnyelvek csapódtak ki az ujjaiból, és indultak a terem végében pipázó alak felé.