EN blunt
volume_up
{substantiivi}

blunt (myös: reefer, number)
blunt
volume_up
fűzőtű {subst.}

Esimerkkejä "blunt"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe stared at Chooka's blunt face; the thick nose, flat eyes, and corroded mouth.
Lángnyelvek nyaldosták körül szorosan becsavart alakját, és kiemelték körvonalait.
EnglishHigh fines are an effective tool but, as a single instrument, they may be too blunt.
A magas bírságok hatékony eszközök, önmagukban azonban erőtlennek bizonyulhatnak.
EnglishThey never glimpsed vast agencies outside the blunt agonies and ecstasy of human life.
Ezek a pöttyök a béke mikroszkopikus hordozói voltak, konfliktusoszlató döntések.
EnglishI caught the undercurrent of laughter in her voice, but I don't think Blunt did.
Én kihallottam a hangjából a bujkáló nevetést, de nem hinném, hogy Blunt is kihallotta.
EnglishYou thought I'd never find... your precious Blunt-cave, did you, Hempknight?
(TAPS) Azt hitted, sosem lelem meg becses Bunkóbarlangod, ugye, Kenderlovag?
EnglishGeoffrey Raymond had joined us now, and stood peering over Blunt's shoulder at the body.
Geoffrey Raymond is odajött hozzánk, és Blunt válla fölött rábámult a holttestre.
EnglishIts bars were as stout as his own forearms, and studded with blunt spikes.
A vasreteszek karnyi vastagságúak voltak, és alattomos tüskékkel vértezték fel őket.
EnglishThis time the laughter was more apparent, but Blunt was following out an idea of his own.
Ezúttal már majdnem elnevette magát, de Blunt csak a saját gondolatait követte.
EnglishWhen Laura heard their fate put into blunt words, she wasn't surprised.
Amikor Laura meghallotta a csupasz szavakba foglalt sorsukat, nem lepődött meg.
EnglishForgive me for being so blunt but, Mr. Ambassador, but what the hell is going on?
Bocsásson meg az őszinteségért, nagykövet úr, de mi a fene folyik ott?
EnglishHe was not looking at Blunt, but I was, and to my intense surprise, I saw the latter flush.
Nem nézett Bluntra, de én igen, és nagy meglepetésemre láttam, hogy elvörösödik.
EnglishBlunt had entered the room now with his own peculiar, deliberate, yet soft-footed tread.
Blunt most lépett be a szobába, sajátos, határozott és mégis puha lépteivel.
EnglishCamber flattened the paper out with one blunt-fingered hand and stared it up and down.
Camber az egyik kezével kisimította a papírt, és alaposan szemügyre vette.
EnglishLet us be blunt and clear, as I was with the Foreign Minister of Syria yesterday.
Fogalmazzunk nyersen és világosan, ahogy én is tegnap a szíriai külügyminiszterrel szemben.
EnglishIt is not an end in itself, however, and it could become blunt through excessive use.
Ez azonban nem öncél, és ha túlságosan gyakran használjuk, kicsorbulhat.
English. . about waking up your old booze-stunned John Thomas a little, to be blunt.
Hogy nyersen fogalmazzak: valahogy már fel kellett ráznod azt a piától kábult kis fütyidet.
EnglishSarge got real blunt when he gave it to me, and told me not to open it.
Sarge szinte goromba volt, amikor odaadta, azt mondta, hogy ne nyissam ki.
EnglishWhen you mention him, people say: 'Blunt - you don't mean the big game man, do you?'
Ha valaki kiejti a nevét, az emberek azt mondják: Blunt? - csak nem a nagy vadászra gondol?"
English'Very soon after you left him, I'm afraid,' said Blunt gravely.
- lettól tartok, közvetlenül azután, hogy benn járt nála - mondta Blunt komoran.
English'Major Hector Blunt?' asked the inspector, a respectful tone creeping into his voice.
- Hector Blunt őrnagy? - kérdezte a felügyelő, és egyszerre tiszteletteljesebb lett a hangja.