"bleak" - Unkarinkielinen käännös

EN

"bleak" unkariksi

volume_up
bleak {subst.}

EN bleak
volume_up
{substantiivi}

1. Kalatiede

bleak
volume_up
szélhajtó küsz {subst.} (keszegféle)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bleak":

bleak

Esimerkkejä "bleak"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe words hung there, blade-sharp in the silence, accusatory, bleak and despairing.
A szavak pengeélesen, vádlón, siváran, kétségbeejtően lebegtek a csöndben.
EnglishIt was a bleak, ugly fortress, squatting toad-like under a cheerless sky.
Sötét, csúf erődítmény volt, varangyos békaként terpeszkedett a komor égbolt alatt.
EnglishAnd for the second time a bleak certainty of his own approaching death filled him.
És immár másodszor érezte szörnyű bizonyossággal saját, közelgő halálát.
EnglishIt is said that they even trade with the Hooded Men on the far side of the Bleak Mountains.
Az a hír járja, hogy még a Sápadt hegyeken túl élő csuklyásokkal is kereskednek.
EnglishThe Bleak Mountains burned with a bloody glow that dimmed quickly to ashen dullness.
A Sápadt hegyek vérvörös derengése hirtelen hamuszürke homályba fulladt.
EnglishStaring at the bleak gray building she called the dormitory, he became apprehensive.
Félelemmel bámult a komor, szürke épületre, amelyet Miss Halahan dormitóriumnak nevezett.
EnglishThe Harsenyi nomads saw him with the Wandsmen in the passes of the Bleak Mountains.
A harsenyi nomádok látták őt a botosokkal a Sápadt hegyek átjáróiban.
EnglishThe outlook of Klementi Ivan'ch Suvorov was rather bleak at the moment.
Klementyij Ivanics Szuvorov kilátásai pillanatnyilag eléggé sivárak voltak.
EnglishI tried to tell her then that things in France were bleak indeed.
Megpróbáltam elmesélni, hogy Franciaországban ugyancsak cudarul állnak a dolgok.
EnglishHis literary prospects were not so bleak as they had been six years ago.
Kilátásai tehát az irodalmi életben ígéretesebbek voltak, mint hat éve.
EnglishThe boy put his paper down quickly and faced Spade, staring at his necktie with bleak hazel eyes.
A fiú lecsapta az újságot, és zordan nézett barna szemével Spade nyakkendőjére.
EnglishI have few skills along these lines, said Maloof in a bleak voice.
- Képességeim e téren meglehetősen korlátozottak - jegyezte meg Maloof kongó hangon.
EnglishDegarmo moved his eyes to give me a bleak meaningless stare.
Degarmo elmozdította a szemét, üres, kifejezéstelen tekintettel meredt maga elé.
EnglishThe Hollows were bleak like an open grave that whispered of death.
Komor volt a Katlan, mint egy nyitott sír, ahol minden a halálról suttog.
EnglishHe glanced at a red-tunicked officer being guarded by the bleak-looking Sir Perraine.
Az egyik vörös ruhás tisztre pillantott, akit a komor képű Sir Perraine tartott felügyelet alatt.
EnglishEven the High Representative, Mr Lajčák himself, had not given such a bleak assessment so far.
Még a főképviselő, Lajčák úr maga sem értékelte eddig a helyzetet ilyen kilátástalannak.
EnglishThere was a bridge, but Sparhawk decided against going through that bleak, ugly place.
Volt ugyan egy híd a közelben, de Sparhawk úgy döntött, nem mennek át a komor, csúf településen.
EnglishNotice they didn't even bother to warn you three, all muffled and hooded on this bleak hilltop.
Még csak nem is figyelmeztették magukat Maguk meg csak ücsörögtek itt, süketen és vakon!
EnglishThen if the situation still looks bleak, we'll hire your PI.
Aztán ha még mindig rosszul áll a szénám, megbízzuk azokat a magánnyomozókat.
EnglishIn the bleak, gray emptiness of his mountain refuge, the Warlock Lord watched and listened.
Sziklaodúja szürke sivárságában a Boszorkánymester lesett és fülelt.