EN blackness
volume_up
{substantiivi}

blackness
It was blackness, a wave of blackness, then a feeling of...
Feketeség volt, a feketeség hulláma, azután olyan
Blackness was there when they were open and when they were closed.
Feketeség volt a szemem előtt, akár nyitva tartottam, akár becsuktam.
Blackness pooled about it like a lake, leaving it solitary and marked as inviolate.
Tóként öntötte el a feketeség, magányosan állt, hozzáférhetetlenül.
blackness (myös: cloud, depths, gloom, gloominess)
There was blackness within, a blackness that spread.
Sötét volt belül ez a száj, és sötétség áradt belőle.
Then the house door crawled open, a deeper blackness in the black night.
Majd kinyílt a ház kapuja, egy darab még mélyebb sötétség a sötét éjszakában.
Then he rolled belly-up, to drift in a blackness deeper than night.
Aztán hassal fölfelé fordulva sodródni kezdett az éjszakánál is mélyebb sötétség felé.

Esimerkkejä "blackness"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey heard the trolling motor as he disappeared into the blackness of the Sound.
A kubaiak hallották a motor zümmögését, miközben a csónak eltűnt a sötétségben.
EnglishThe instant he doubted, it all contracted, dwindled, fell away into blackness.
Abban a pillanatban, amikor kételkedni kezdett, minden az ellenkezőjére változott.
EnglishYou were a fool to come back, Balinor, a chilling voice sounded out of the blackness.
Bolond voltál, hogy visszajöttél, Balinor! szólt egy dermesztő hang a feketeségben.
EnglishTime and space were nothing; there was only the blackness and the weave of the threads.
Nem volt tér és idő, csak a feketeséget és a göngyölődő fonalakat lehetett érezni.
EnglishAs soon as he was able to stand, he got up and circled the bed in the perfect blackness.
Mihelyt fel tudott állni, felkelt, és a teljes sötétségben körbejárta az ágyat.
EnglishSoon, they would be left in total blackness, and the waiting would begin again.
Hamarosan itt maradnak a vaksötétben, és kezdhetik elölről a várakozást.
EnglishI lay awake all night... thinking of death and the blackness and the abyss.
Egész éjjel le sem húnyom a szemem,...a halálra, a sötétségre és a mélységre gondolok.
EnglishTaking a triangle of broken plate glass, he lobbed it through the blackness toward the sound.
Fölvett egy törött, háromszögletű üveglapot, s a sötétben a hang felé hajította.
EnglishA native proverb - unquotable - showed the blackness of Kim's disapproval.
(Kim egy idézhetetlen bennszülött közmondással érzékeltette, mit tart a Babu ötletéről.)
EnglishThe light from the hotel shone on the blackness of the gondola and made the water green.
A szálloda lámpáinak fénye megcsillant a gondola feketéjén, és zöldre festette a vizet.
EnglishSomething sharp struck his exposed head, and for a moment Shea slipped into blackness.
Valami éles vágódott Shea védtelen fejének, és ő egy pillanatra átcsúszott a feketeségbe.
EnglishHer lightsaber short-circuited, flashed out-and Callista crumpled into blackness....
Daala szétterpesztett lábbal állt az eszméletlen jedi fölött, majd odébb rúgta a fénykardot.
EnglishMancuso raised his binoculars to his eyes and started searching the blackness.
Mancuso szeméhez kapta látcsövét, és keresni kezdte a feketeséget.
EnglishAt the edge of the scope was blackness-the Bering Sea, he suddenly realized.
A képernyő sarkában valami feketéllett: persze, a Bering-tenger.
EnglishThe piercing blackness of them was startling coming suddenly out of that dead face.
Megdöbbentő volt tekintetének átható feketesége, amint váratlanul felmerült abból a halott arcból.
EnglishThe winds died away; a hush fell in the blackness; the palace was still.
A szél elült, csönd lett a feketeségben, a palota némaságba merült.
EnglishI looked up at the figures frozen in the unilluminated blackness of the stained glass.
Felnéztem az üvegablakok fénytelen feketeségébe fagyott alakokra.
EnglishKalten laughed as they moved on, straining their eyes into the blackness.
Kalten felnevetett, miközben tovább erőltette a szemét a sötétben.
EnglishGroping in the blackness, he'd discovered a bricked-up window, a locked door plated with steel.
A sötétségben tapogatózva fölfedezett egy befalazott ablakot, egy lelakatolt vasajtót.
EnglishThey continued to squint at the inky blackness, searching for movement.
Egy ideig még vizslatták a sötétséget, hátha látnak valami mozgást.