"blackened" - Unkarinkielinen käännös


Infinitiivimuoto sanalle blackened: to blacken
EN

"blackened" unkariksi

EN to blacken
volume_up
[blackened|blackened] {verbi}

to blacken (myös: to black)
Dorman nézte, ahogy bőre felhólyagosodik, megfeketedik.
to blacken
volume_up
befeketít {v.} (átvitt is)

Esimerkkejä "blackened"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOnly Gandalf could be seen, standing white and tall before the blackened hearth.
Más nem volt látható, csak Gandalf, fehéren, szálasan az elfeketült tűzhely előtt.
EnglishA fire of dead lichen burned small at one side, within a ring of blackened stones.
Egyik szélén megfeketedett kövek között száraz zuzmóból rakott kis tűz pislákolt.
EnglishThe mangled frame looked like blackened timbers in the rolling, greasy blaze.
A szétmarcangolt váz olyannak tűnt, mint az elfeketedő hasábfák egy kályha tüzében.
EnglishThey had blackened eye-brows and hats that were like vulgarer versions of Rosemarys.
Szemöldökük feketére festve, kalapjuk Rosemary kalapjának közönségesebb változata.
EnglishAlex Savarell was struggling to get up, his clothes blackened and smoking.
Alex Savarell lassan talpra küzdötte magát megfeketedett, füstölgő ruhájában.
EnglishHe took one last look at the blackened skeletal building and pushed the indicated button.
Még egy utolsó pillantást vetett a kiégett épületre, és megnyomta a piros gombot.
EnglishBlackened wood and loose rocks lay in piles around the large, otherwise vacant lot.
Égett gerendadarabok és kormos kődarabok álltak kisebb-nagyobb halmokban.
EnglishHer hands clawed at her blackened throat, which had a hideously swelled look.
Hadonászva, küszködve feltérdelt, s megfeketedett, ijesztően dagadt nyakát markolászta.
EnglishA second later Warb emerged with two blackened and corroded Modog power couplings.
Nemsokára ki is emelt két megfeketedett, elkorrodált Modog csatolóval.
EnglishThey emerged onto an uneven but mostly level sweep of blackened bedrock.
Kiértek az egyenetlen, de nagyjából vízszintes, megfeketedett sziklatalajra.
EnglishA few rubies, shattered by the heat, tinkled to the floor in blackened fragments.
Néhány rubin megfeketedett szilánkokra hasadt a hőtől és csilingelve hullott a csontok közé.
EnglishAll he could really see was a blackened smudge, and for the moment, that was good.
Trent csak egy fekete foltot látott belőle, de ez is éppen elég volt.
EnglishI saw Santiago's foot touching the blackened burned thing that had been my child!
Láttam, amint Santiago lába széttúrja a hamut, ami a gyermekem volt!
EnglishThe faint illumination of the fire danced off blackened walls crusted over with ash and rust.
A gyenge fáklyafény hamutól és rozsdától kérges, megfeketedett falakon táncolt.
EnglishBlack enamel came off in tiny curls, exposing blackened metal beneath.
Apró forgácsokban hullott róla a fekete zománc, alóla megfeketedett fém bukkant elő.
EnglishThe curtain wall was blackened and scorched, and breached in places.
A mellvédfal megfeketedett, megperzselődött, és egyes helyeken meg is repedt.
EnglishThe shining metal pitted and blackened everywhere the slime touched.
A csillogó fém megsötétedett és eltompult mindenhol, ahol a latyak hozzáért.
EnglishThere was a blackened flash bulb clipped to the side of the totem pole.
A totemoszlop oldalához csatolt foglalatban még benne volt a megfeketedett villanókörte.
EnglishNevertheless the blackened grinning bodies gave him a dull shock.
Kétségtelen, hogy a megfeketedett, vicsorgó hullák látványa iszonyattal töltötte el.
EnglishShe had scarlet lips, blackened eyelashes and a platinum-blond head.
Bíborszínű szája, feketére festett szempillája és platinaszőke haja volt.