"bizarre" - Unkarinkielinen käännös

EN

"bizarre" unkariksi

EN bizarre
volume_up
{adjektiivi}

bizarre (myös: camp, eccentric, fantastic, funny)
volume_up
bizarr {adj.}
The gentry are eccentric, which allows emperors to be bizarre.
- A császárok mindig megengedhették maguknak, hogy bizarr módon viselkedjenek.
In a bizarre way the Roma phobia was combined with a Romanian phobia.
Egyfajta bizarr módon a romafóbia románellenességgel egyesült.
New agencies have been set up on the basis of bizarre political decisions.
Bizarr politikai döntések alapján hoztak létre új ügynökségeket.
volume_up
furcsa {adj.}
It was best to let him go on with this bizarre display, she reasoned.
A lány rájött, legjobb, ha hagyja, hogy folytassa ezt a furcsa bemutatót.
It's a bizarre place, she said, and led the way around the barrel-shaped building to the door.
Furcsa egy hely mondta a lány és a hordó alakú építmény ajtajához vezette.
The bizarre experience with the Polaroid snapshot in the banquet room had left him shaken.
A bizarr élmény, amelyet a bálteremben látott polaroid kép látványa okozott, furcsa, hátborzongató érzésnyomokat hagyott a lelkében.
How utterly bizarre that one should make a mausoleum of solid gold and then leave it unmarked.
Nem különös, hogy valaki tömör aranyból építtet mauzóleumot, majd nem írat rá semmit?
Ezért fordulunk hozzád ezzel az...ehm...különös kéréssel.
Unusual and bizarre! declared Pirmence in response to Aillas' question as to how the day had gone.
- Különös és bizarr! - felelte Pirmence Aillas azon kérdésére, hogyan alakult a napja.
bizarre (myös: camp, fantastic, grotesque, surreal)
This is a very bizarre element of the climate package, because this process ensures, naturally, that more CO2 is emitted.
Ez az éghajlat-változási csomagnak igen groteszk eleme, hiszen ezzel az eljárással - természetesen - még több CO2 kerül kibocsátásra.

Esimerkkejä "bizarre"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI find it truly bizarre how quickly this pro-European spirit has been lost.
Igen furcsának tartom, hogy ilyen gyorsan elpárolgott ez az Európa-párti szellem.
EnglishEven under bizarre circumstances such as these, it was a tough little beast.
Szívós jószág a megszokás, még ilyen rendkívüli helyzetben sem enged.
EnglishHow could an obviously intelligent young woman have come up with such a bizarre set of ideas?
- Hogy képes egy nyilvánvalóan értelmes fiatal nő összehordani ennyi sületlenséget?
EnglishIf this bizarre foreign agent was right, the information was priceless.
Ha igaz, amit ez a fura külföldi ügynök mond, az információi felbecsülhetetlen értékűek.
EnglishBut it is so bizarre that no one else aboard will admit to believing him.
Az az általános vélemény, hogy szegény Horis befordult az utolsó sarkon, és kőfalba ütközött.
EnglishIt was bizarre to be closing the door on murder simply to listen to a story.
Bizarrnak tűnt rácsukni az ajtót egy gyilkosságra csak azért, hogy egy történetet meghallgasson.
EnglishAnd there was piped-in Muzak: to Henry, this was the final bizarre touch.
Másutt rádió szólt: Henry számára ez volt az abszurdum netovábbja.
EnglishWe must note that the situation in Burma takes bizarre forms.
Meg kell jegyeznünk, hogy a burmai helyzet egyre különösebb alakzatokat ölt.
EnglishThe rules and rubrics, so to speak, are quaint and bizarre, but nevertheless explicit.
Előírása és meghagyásai, hogy úgy mondjam, elég szeszélyesek és sajátosak, mindazonáltal egyértelműek.
EnglishAnd then the bizarre scene shifted, as if the tragedy of her rage were passing into another act.
Majd a képtelen jelenet megváltozott, mintha újabb felvonás lenne haragjának szomorújátékában.
EnglishThe sailor suit so far inland was a particularly bizarre detail.
Különösen a matrózruha hatott furcsán ott, a szárazföld szívében.
EnglishStrider says he's over the edge, acting very bizarre.
Strider azt mondja, el van borulva az agya, és nagyon különösen viselkedik.
EnglishAs a rule, said Holmes, the more bizarre a thing is the less mysterious it proves to be.
És most mutatok valamit, aminek érdemes lesz egy kis figyelmet szentelni, Mr. Windibank folytatta Holmes.
EnglishAnd, bizarre as it sounds, the thought calmed me down.
- Ami az árnyékokat illeti, azok egyszerűen nemezcsíkok, ahogy látják.
EnglishAnyway, Jerome was drinking heavily and acting bizarre.
- Egy szó mint száz: Jerome rengeteget ivott, és furcsán viselkedett.
EnglishLamb knows of only one man who can properly investigate a crime as bizarre and baffling as what happened inside No.
Átkozott kis vakarcs, ronda idegen! ordított föl dühtől vérvörösen Clarke.
EnglishAnnie spoke of these things with an affection which was bizarre in its unmistakable genuineness.
Annie mindezt olyan gyengédséggel adta elő, amely a maga teljes őszinteségében különösen groteszkül hatott.
EnglishBut that had been no dream-dreams were confused, bizarre, a world where all is foolishness and illusion.
Csakhogy ez nem álom volt - az álmok zavarosak, furák, olyan világ, amely csupa ostobaság és illúzió.
EnglishJoan found that endearing, amid this blizzard of the bizarre.
Johanna furcsállotta a dolgot, de mégis megnyugodott.
EnglishYou know, Ducky, you present the most bizarre problem.
Tudod, drágám, hogy te a legbizarrabb problémát jelented?