"to befall" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to befall" unkariksi

EN to befall
volume_up
[befell|befallen] {verbi}

If something unforeseen should befall his father, Menion would become king whether he was prepared or not.
Ha valami előre nem látható történik az apjával, Menionból király lesz, akár felkészült rá, akár nem.
Servants crowded in at every door to see what was befalling.
Szolgák zsúfolódtak össze minden átjáróban, hogy lássák mi történik.
He relaxed, able to think again, until thinking begat curiosity, and a desire to know what was befalling in Cormanthor.
Megnyugodott, újra képes volt gondolkodni és arra gondolt, hogy tudni szeretné mi történik Cormanthorban.
to befall (myös: to betide)
Things that befall one of us also befall the other, at the same time.
- Ami az egyikünkkel megtörténik, az azonnal megtörténik a másikkal is.
. . though with some of the maids I danced with, such could have befallen.
Nem, ne gondolj semmi rosszra... bár néhány elf nővel megtörténik ez is.
For make no mistake, Lord: your Opening, if it befalls, will destroy this mightiest realm of the People.
- Ne hibázz, Nagyuram: a Nyitás, ha megtörténik, elpusztíthatja a Nép legnagyobb birodalmát.

Esimerkkejä "to befall"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShall you ever have courage to announce to Lady Catherine what is to befall her?
- Kíváncsi vagyok, lesz-e bátorsága közölni Lady Catherine-nel, hogy mi vár őreá.
EnglishIt is unwavering and pure, no matter what preposterous adventure may befall us.
Rendíthetetlen és tiszta, akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk.
EnglishAll parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
Ebbe valamennyi pártot be kell vonni; végül is ugyanez a sors várhat rájuk is.
EnglishThe innkeeper watched her march out of sight, hoping no ill would befall her.
A fogadósnő figyelte, amíg el nem tűnt a láthatáron, remélve, hogy nem éri baj.
EnglishBefore I knew what was to befall me, a soft binding of cloth was put over my eyes.
Mielőtt észbe kaptam volna, bekötötték a szememet egy puha kendővel.
EnglishI have seen many evil adventures that may befall on this accursed quest.
- Sok gonosz kalandot láttam, s ennek az átkozott küldetésnek a során bármelyik megeshet.
EnglishThus, for the fate that will befall him, you choose not to blame him, but yourself.
Így aztán a végzetéért nem őt magát, hanem saját magadat okolod.
EnglishIf Nord Stream is implemented, the same fate may befall my country, Poland.
Ha az Északi Áramlatot megvalósítják, ugyanez a sors vár az én országomra, Lengyelországra is.
EnglishBetter to have her safely dead, but in such a manner as no blame could befall the templars.
Jobb lesz, ha gyorsan és biztosan meghal, persze úgy, hogy ne a lovagokat hibáztassák miatta.
EnglishPerhaps we do not know, not even the priests, what will befall beyond death.
Talán nem tudjuk, még a papok sem, mi lesz a halál után.
EnglishYou've said more than once you wanted fitting justice to befall the magelords, she said carefully.
- Többször is mondtad már, hogy igazságos ítéletet akarsz a máguslordoknak. - mondta óvatosan.
EnglishAmbrosius was frightened of what would befall when he was gone.
Ambrosius is tartott tőle, hogy mi következik a halála után.
EnglishI thought those who told me so sought to undermine my courage by telling me the worst that could befall.
Azt hittem, akik ezt mondják, a bátorságomat akarják elvenni, amikor a lehető legrosszabbról beszélnek.
EnglishIt may befall that I'll have to slip away before daybreak.
- Megtörténhet, hogy még napkelte előtt el kell mennem.
EnglishThe latter is in the midst of the most serious economic and political crisis to befall it since the end of the war in 1990.
Libanon a legsúlyosabb gazdasági és politikai válságot éli át 1990, a háború vége óta.
English. . perhaps an acci-dent might befall Taraj here, with no watching eyes to speak later of Kadeln's treachery.
Hmmm... történhet valami baleset vele itt és akkor nem marad szemtanú, hogy elmondhassa Kadeln tetteit.
EnglishAll will have been instructed that no harm is to befall you, that they are to do whatever is necessary to protect you.
Mindannyian azt a parancsot kapták, hogy nem eshet bajotok, mindent meg kell tenniük a védelmetekre.
EnglishWhatever may befall our world in the spirit, neither of our worlds can long survive the fire and sword of the Saxons.
Bármi történjék is lelkiekben a világunkkal, egyik világunk sem bírja soká a szászok tüzét és kardját.
EnglishSome great misfortune will befall you if you do.
Szomorú következményei lehetnek, ha nem hallgat rám.
EnglishI will tell thee, she said softly, if something befall me, it could be that thee would need to know.
Most elmondok neked néhány nagyon fontos dolgot, amit tudnod kell, ha engem valami baj érne mondta gyengéden az asszony.