EN attendance
volume_up
{substantiivi}

attendance (myös: presence)
volume_up
jelenlét {subst.}
The results are modest, as modest as is the attendance in this Chamber tonight.
Az eredmények szerények, éppen úgy, mint a jelenlét az ülésteremben ma este.
But the attendance does not, I think, reflect the interest in this topic, nor the seriousness with which many Members view it.
A jelenlét azonban úgy gondolom, hogy nem tükrözi az e téma iránti érdeklődést, sem azt a komolyságot, amellyel számos képviselő ezt a kérdést kezeli.
attendance (myös: calling, visitation, call)
attendance (myös: accompaniment, cortege, entourage, escort)
volume_up
kíséret {subst.}
Kéne neki egy kis kíséret.
attendance (myös: grooming, nursing, medical attendance)
volume_up
ápolás {subst.}
attendance (myös: catering, do, fare, maintenance)
volume_up
ellátás {subst.}
attendance (myös: enquiry, inquiry, interest)
This was a great turnout; attendance had fallen off sharply at the last meeting, but rumors of the obscene card dropped through the parsonage mail-slot had pumped it up again.
A legutóbbi gyűlés iránt lanyhának bizonyult az érdeklődés, most azonban a parókiára juttatott trágár levél híre megdobta.
attendance (myös: attention, care, maintenance, nursing)
volume_up
gondozás {subst.}
attendance (myös: audience, fellowship, house, student body)
attendance
Many Members have not arrived at the European Parliament, so the attendance is not very high.
Sok képviselő nem is érkezett meg az Európai Parlamentbe, ezért nem túl magas a jelenlévők száma.
attendance (myös: attention, course, handling, maintenance)
volume_up
kezelés {subst.}
attendance (myös: service, serving)
attendance
attendance (myös: coming out, figure, issue, look)
attendance
attendance (myös: involvement, participation, sharing)
For this reason I argued strongly in the past for the publication of parliamentary attendance.
Ezért érveltem korábban a parlamenti üléseken való részvétel nyilvánosságra hozatala mellett.
attendance

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attendance":

attendance
English

Esimerkkejä "attendance"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe saw Barry Wise approach Rutledge without a microphone or camera in attendance.
Barry Wise, mindenféle mikrofon vagy kamera nélkül, megközelítette Rutledge-et.
EnglishI doubt that any bodachs were in attendance when he raped and throttled the girl.
Pennyért a halál szörnyű fájdalommal és elviselhetetlen félelemmel érkezett.
EnglishFor these men that they have given us for attendance, may withal have an eye upon us.
Mert nem tölthetik-e be egyúttal a kijelölt szolgák a megfigyelők szerepét is?
EnglishI presume that our Commissioner in attendance, Mr Verheugen, takes the same view.
Feltételezem, hogy a jelen lévő bizottsági tag, Verheugen úr ugyanezen nézetet osztja.
EnglishMr Cayley went to have his rest with the devoted Mrs Cayley in attendance.
Mr. Cayley elvonult, hogy pihenjen egyet az odaadó Mrs. Cayley gondviselése alatt.
EnglishHer eyes sprang open, recognition flooding into them, with fear in attendance.
Szeme tágra nyílt, átfutott rajta a felismerés, de félelem kíséretében.
EnglishI will give my attendance allowance for today if every British MEP will do the same.
Felajánlom mai honoráriumomat, amennyiben minden brit képviselő így tesz.
EnglishHis attendance record and the quality of his work was an example to us all.
Aktív jelenlétével és minőségi munkájával mindannyiunknak példát mutatott.
EnglishAttendance, forbearance, patience with Darcy, was injury to Wickham.
A figyelem, kímélet, türelem Darcy iránt egyértelmű volt Wickham megsértésével.
EnglishMy maidens-in-attendance call me ‘bastard’,” said Madouc ruefully.
Az udvarhölgyeim "törvénytelen gyereknek" neveznek - folytatta Madouc.
EnglishIn time, with Erika in patient attendance, the hand made its way to the kitchen.
A kéz beszaladt a konyhába, és megállt az éléskamra ajtaja előtt.
EnglishThere has been talk of a boycott, of non-attendance, but also of conciliation and dialogue.
Bojkottról, távolmaradásról, de egyeztetésről és párbeszédről is szó van.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, thank you Commissioner for your continued attendance.
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm Biztos úr folyamatos jelenlétét.
EnglishIt doesn't do to negotiate unless all interested parties are in attendance.
Nincs értelme az összes érintett fél jelenléte nélkül tárgyalni.
EnglishHer younger son, Ted, was in attendance upon them, staring at them with wide appreciative eyes.
Fiatalabbik gyereke, Ted vigyázott a vendégekre, szélesre nyílt szemmel bámulva rájuk.
EnglishYou were hired tonight just to increase attendance, not to play.
Csak azért hozattalak, hogy növeld a nézőszámot,...nem azért, hogy játssz.
EnglishI have a high attendance record and am therefore above suspicion.
Én az ülések nagy részén részt veszek, tehát én magam gyanú felett állok.
EnglishThe attendance was the same as it had been twenty-four hours earlier.
A teremben ugyanazok voltak jelen, akik huszonnégy órával korábban.
EnglishIn Europe, we are all familiar with the concept of compulsory school attendance.
Európában mindannyian ismerjük a tankötelesség fogalmát.
EnglishI do conduct a religious service, but your attendance is not required, if that's what worries you.
Istentiszteletet is tartok, de ha esetleg ez zavarja, nem kötelező részt vennie rajta.