"appreciably" - Unkarinkielinen käännös

EN

"appreciably" unkariksi

EN appreciably
volume_up
{adverbi}

appreciably (myös: noticeably)
- the conditions or exposure did not fluctuate appreciably, or
- a feltételek vagy a kitettség nem ingadozott észrevehetően, vagy
The Buick's hum is very audible, sounding like a loose wire in a stereo speaker, and it gets appreciably louder as time passes.
A Buick hallhatóan zümmögött, úgy, mint amikor egy sztereó hangfal gerjedni kezd, és ahogy telt az idő, a hang észrevehetően erősödött.

Esimerkkejä "appreciably"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat did not appreciably increase their speed, but it did make them more comfortable.
A sebességük ettől ugyan nem nőtt meg jelentős mértékben, viszont sokkal kényelmesebben érezték magukat.
EnglishThe light from the windows had begun to fade appreciably now as the sun went behind the mountains.
A nap lassan eltűnt a hegyek mögött, és a fény érezhetően gyengült.
English'Not appreciably, Sparhawk,' she replied in a weary voice.
Képtelenség, Sparhawk válaszolt fáradt hangon a nő.
EnglishIt was ornately scrolled in copper and brass, but it settled appreciably before Ullman pulled the gate across.
Díszes réz- és bronzgirlandok ékesítették, de érezhetően lesüppedt, mielőtt még Ullman behúzta az ajtaját.
EnglishThe car leaned appreciably to the left as Lester's two hundred and twenty pounds of solid hock and loin settled into the bucket seat.
A kocsi láthatóan megdőlt, amint Lester száz-valahány kilója megülepedett kagylóülésében.
EnglishSandy wondered if it was the hum, which was appreciably louder with the door open, or some smell.
Sandy azon tűnődött, vajon a zümmögés volt-e, amely érzékelhetően hangosabb lett a nyitott ajtó mellett, vagy valamilyen szag.
EnglishThe T-Bird settled appreciably to the left.
EnglishTheir rate of ascent had slowed appreciably, and Feli's hair was blowing out to one side rather than whipping all about her head.
Emelkedésük üteme érezheten lassult, és Feli haja már nem a feje körül csapkodott, hanem féloldalasan lobogott.
EnglishThe meter may include a pulse-generating device provided that such a device does not appreciably affect its metrological properties.
A melegvízmérő tartalmazhat impulzusadó egységet azzal a feltétellel, hogy az ilyen egység nem befolyásolja számottevően a mérő mérési tulajdonságait.
EnglishThere fluctuations may at times be so marked that the application of rules of origin formulated on this basis is appreciably distorted.
Az ingadozások néha annyira szélsőségesek lehetnek, hogy jelentősen eltorzíthatják a származásra vonatkozó szabályok ezen az alapon történő alkalmazását.
EnglishWe are aware of the contribution that some of these guidelines may make towards appreciably and temporarily improving the workings of the financial system.
Tisztában vagyunk azzal, hogy ezen iránymutatások némelyike érezhető és ideiglenes javulást érhet el a pénzügyi rendszer működésében.
English'Not appreciably.'
EnglishInside Hole in the Wall, the fungus (or mildew, or whatever it was) had gone forward appreciably even during the short time Henry had been in the shed.
A Lyukban a gomba (vagy penész, vagy akármi) feltűnő előrehaladásról tett tanúságot az alatt a rövid idő alatt is, amit Henry a sufniban töltött.
EnglishBut with the fall of the Warlock Lord, the enmity between the two races had lessened appreciably, and for the past fifty years they had lived in comparatively peaceful coexistence.
Ám a Boszorkánymester pusztulása jelentősen mérsékelte gyűlölködésüket, és az utóbbi ötven évet a viszonylagos békés egymás mellett élés jellemezte.