"appraising" - Unkarinkielinen käännös

EN

"appraising" unkariksi

EN appraising
volume_up
{adjektiivi}

His eyes rested on her thoughtfully - appraising eyes.
Majd az asszonyra pillantott, kutató tekintettel.
Megan Barnard gave him a quick, appraising glance.
Megan Barnard gyors, kutató pillantást vetett rá.
Rawlie kutató tekintettel végigmérte.
appraising (myös: estimative)
appraising
volume_up
bíráló {adj.} (bírálást végző)
appraising
appraising
appraising

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appraising":

appraising
English

Esimerkkejä "appraising"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey will be studying you with keen interest, appraising your possibilities.
A hercegek élénken fognak figyelni téged, próbálva felmérni a képességeidet.
EnglishHe looked up, and his amber eyes were no longer cool appraising, but gleaming with excitement.
Sárga szeme már nem volt hideg és fürkésző, sőt egyenesen lángolt az izgalomtól:
EnglishT'sais wandered close, and Javanne turned her a slow appraising glance.
T'sais közelebb jött, és Javanne elismerő pillantással mérte végig.
EnglishKurik was looking out at the freshly ploughed fields they passed with an appraising eye.
Kurik szakértő szemmel nézett végig a frissen felszántott földeken, melyek mellett elhaladtak.
EnglishThrough the thinness of the veil their eyes, she felt, were appraising her.
Victoria érezte, hogy a vékony fátyolon keresztül őt figyelik.
EnglishThe eyes were pale blue and gave the impression that she was appraising the price of everything.
A szeme fakókék, és az ember úgy érezte, hogy mindennek felméri az árát.
EnglishThe one nearer the door gave Sorak an appraising glance as he came in.
Az, amelyik a legközelebb állt az ajtóhoz, vizslató pillantást vetett Sorak felé, amikor belépett.
EnglishShimrod stood in the doorway, looking here and there, appraising the room.
Shimrod az ajtóban maradt és szemügyre vette a szobát.
EnglishThen he suddenly realized Stark was looking back at him, appraising him with that flat, mouldy stare.
Aztán ráébredt, hogy Komor meg őt nézi, méregeti azzal a jellegtelen, furcsa pillantásával.
EnglishHe looked at Miss Marple with eyes that were shrewd and appraising.
Éles, elismerő pillantással nézett Marple kisasszonyra.
EnglishHe turned to the woman on the sofa, who was sitting with a piece of scone and honey in her hand, quietly appraising him.
Adele mézes zsemlét tartott a kezében, és némán szemügyre vette a belépő férfit.
EnglishAt the sight of Madouc and Pymfyd, the two rose to their feet, and stood appraising the situation.
Amint megpillantották Madoucot és Pymfydet, mindketten felálltak, és gyanakodva mérlegelték a helyzetet.
EnglishWendy hesitated a moment while giving him an appraising look.
Wendy habozott, pillantásával felbecsülte a férfit.
EnglishHe was appraising carefully just what lay to the east of it, to the west of it, to the north of it, and to the south of it.
Gondosan megvizsgálta, mi fekszik tőle keletre, mi fekszik nyugatra, északra és délre.
EnglishThe priest took that in and gave them an appraising look, as though evaluating their capacity to pay what Cale had promised.
A pap ismét végigmérte őket, mintha azt találgatta volna, vajon mennyit tudnak fizetni.
EnglishSly, he said to himself, appraising that fact.
Alattomos, szűrte le a következtetést magának.
EnglishShe bent down to examine him, her eyes appraising.
Lehajolt, szemügyre vette a fiatalembert.
EnglishHe looked at her thoughtfully, appraising her character.
EnglishHis face took on a judicial, appraising look.
Jogászhoz illő kifejezés jelent meg az arcán.
EnglishSparhawk gave his friend an appraising look.
Sparhawk átható pillantást vetett barátjára.