"application" - Unkarinkielinen käännös

EN

"application" unkariksi

EN application
volume_up
{substantiivi}

application (myös: emergence, registration, registry, turnout)
Approximately 275 applications were received for the six posts I have just spoken about.
Az imént említett 6 pozícióra mintegy 275 jelentkezés érkezett.
I thought I spotted one or two applications for the job here from Parliament also.
Azt hiszem, láttam, hogy a tisztségre a Parlamentből is érkezett egy-két jelentkezés.
application
volume_up
pályázat {subst.}
(c) where appropriate, the statement of award to which the application relates,
c) megfelelő esetben a kérelemmel kapcsolatos pályázat elnyeréséről szóló nyilatkozatot.
The slow and ineffective handling of the Dell application risks a return of much of the allocation to Brussels, and this lesson was disregarded.
A Dell-pályázat lassú és tehetetlen kezelése kockáztatja a juttatás jelentős részének Brüsszelbe történő visszaérkezését, és ezt a tanulságot figyelmen kívül hagyták.
I have met groups who did not bother to apply, even though they are entitled to funding, because the application was so complicated.
Találkoztam olyan csoportokkal, amelyek nem is foglalkoztak a pályázással, még akkor sem, ha jogosultak voltak a finanszírozásra, mert a pályázat annyira bonyolult volt.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "application":

application

Esimerkkejä "application"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishKonsole With this module you can configure Konsole, the KDE terminal application.
Konsole Ebben a modulban a Konsole-t, a KDE parancsértelmezőjét lehet beállítani.
EnglishHow can we spread the application of high European standards to other countries?
Hogyan terjeszthetjük ki a szigorú európai normák alkalmazását más országokra?
EnglishI danced around the questions on the application dealing with prior bankruptcies.
A kérdőíven ügyesen megkerültem a korábbi csődeljárásokra vonatkozó kérdéseket.
EnglishThey are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
A kapitalista fejlődés kirívó alkalmazását láthatjuk bennük, ami válsághoz vezet.
English(b) to ascertain whether the conditions for its application are still satisfied.
annak megállapítása, hogy fennállnak-e még az intézkedés alkalmazásának feltételei.
EnglishI sent in my testimonial and application, but without the least hope of getting it.
Én is elküldtem a bizonyítványaimat és a kérelmemet, bár nem bíztam a dologban.
EnglishSecondly, there is a dire need for simplification in the process of application.
Másodszor, rendkívül nagy szükség van a pályázati folyamat egyszerűsítésére.
EnglishThe European Commission should now continually monitor the application of the law.
Az Európai Bizottságnak most folyamatosan ellenőriznie kell a törvény alkalmazását.
EnglishCheck this option if you want to run the application with a different user id.
Jelölje be ezt az opciót, ha más felhasználó nevében szeretné futtatni a programot.
EnglishCheck this option if you want to run the application with a different priority.
Kapcsolja be ezt a beállítást, ha az alkalmazást más prioritással szeretné futtatni.
EnglishThe application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
A kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági feltételeknek.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Szigorúan fogunk ügyelni a szóban forgó jogszabály megfelelő alkalmazására.
EnglishTheir application should become a rule, not an object of political bargaining.
Ezek alkalmazásának szabállyá, nem pedig politikai alku tárgyává kell válnia.
English- the application of any quantitative restriction or measure having equivalent effect.
- bármilyen mennyiségi korlátozás vagy ezzel egyenértékű intézkedés alkalmazása.
English- the application of health measures with regard to any person entering the farm,
- a telepre belépő személyekkel kapcsolatos állat- egészségügyi védelmi intézkedések;
EnglishBy the 2420's this form of employment application blank had become a commonplace:
A 2420-as évekre az alkalmazottak személyi űrlapja nagyjából így nézett ki:
Englishthe Council Declaration on application of the provisions of the Schengen acquis, and
a Tanács nyilatkozatáról a schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazásáról, és
EnglishThe increase in the application of the milk quota is essential in these areas.
A tejkvóta növelésének alkalmazása alapvető fontosságú ezeken a területeken.
EnglishTo this end the GOI issues upon application and payment of a fee an EPCGS licence.
E célból az IK kérésre és díj megfizetése mellett kiad egy BJETR engedélyt.
EnglishShe filled out your employment application... only at the bottom, she signed it Barney.
Õ írta alá az ön munkáltatói szerződését... viszont alul "Barney"-ként írta alá.