"algorithm" - Unkarinkielinen käännös

EN

"algorithm" unkariksi

EN algorithm
volume_up
{substantiivi}

1. Matematiikka

algorithm
Encryption Algorithm An algorithm is a description for the computer on how it should perform a certain task.
Titkosítási algoritmus Az algoritmus egy számítási eljárás a számítógép nyelvén megfogalmazva.
Tanúsítvány-aláíró algoritmus
Tehát ez egy igen egyszerű algoritmus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "algorithm":

algorithm

Esimerkkejä "algorithm"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd with each iteration of that algorithm, you learn the iterations of the myth.
És az algortimus minden iterációjával megtanuljuk a mítosz megközelítését.
EnglishData may be stored raw or compressed using a 4-bit or 8-bit RLE data compression algorithm.
Az adatokat tömörítetlenül, vagy tömörítve tárolja 4 vagy 8 bites RLE algoritmussal.
EnglishLanguage is a related issue, and a set algorithm could be used to solve this problem.
A nyelv a fentiekhez kapcsolódó kérdés, és egy sor algoritmust lehetne használni a probléma megoldására.
EnglishI call the algorithm 'Fan Dance,' Gregory began.
Én magam az algoritmust legyezőtáncnak hívom kezdett hozzá Gregory.
EnglishSelect here the compression algorithm.
Itt lehet megadni a használni kívánt tömörítési algoritmust.
EnglishSelect here the TIFF compression algorithm.
Itt lehet kiválasztani a tömörítési algoritmust.
EnglishSelect here the TGA compression algorithm.
Itt lehet kiválasztani a tömörítési algoritmust.
EnglishDomi's brother, who he got to write the algorithm for calculating the center of the circle with three points given.
Domi testvére, akit sikerült rávennie arra, hogy írja meg azt az algoritmust, mely három adott ponton keresztülhaladó kört ad meg.
EnglishSubject Public Key Algorithm
EnglishAnd I started to realize that the cycles of fertility were just like the recursive cycles in the geometric algorithm that builds this.
És kezdtem megérteni, hogy a termékenységi ciklusok pont olyanok, mint azok a rekurzív ciklusok a geometriai algoritmusban, amik ezt felépítik.
EnglishSigned message data will be readable even by Mail User Agents not supporting the signaturing algorithm and not supporting ASN.1 decoding.
Az aláírt üzenetrészt azok a kliensek is el tudják majd olvasni, amelyek nem ismerik az aláírási algoritmust és nem támogatják az ASN.1 típusú dekódolást.
EnglishLZW compression is the compression of a file into a smaller file using a table-based lookup algorithm invented by Abraham Lempel, Jacob Ziv, and Terry Welch.
Az LZW-tömörítés egy Abraham Lempel, Jacob Ziv és Terry Welch által feltalált táblázatos keresőalgoritmuson alapuló fájltömörítési eljárás.
EnglishIt can be broken, but you need a computer, the right algorithm, and a couple of weeks at least, and the shorter the message the harder it is to crack it, instead of the other way around.
Fel lehet törni, de szükség van egy számítógépre, egy jó algoritmusra és legalább két hétre, ráadásul minél rövidebb az üzenet, annál nehezebb megtenni.
EnglishOne reason is a very smart five year-old could tell you the algorithm for that top problem -- look at all possible moves to the end of the game and choose the one that makes you win.
Az egyik válasz az, hogy az ötéves meg tudná mondani ennek a kérdésnek az algoritmusát -- megvizsgálva az összes lehetséges lépést a játék végéig, majd kiválasztani a nyerőt.