"adversity" - Unkarinkielinen käännös

EN

"adversity" unkariksi

EN adversity
volume_up
{substantiivi}

adversity (myös: affliction, bane, calamity, chop)
volume_up
csapás {subst.}
megtörik a csapás súlya alatt
adversity (myös: accident, affliction, blow, calamity)
Despite adversity, the city maintains its cultural spirit.
A szerencsétlenség ellenére a város őrzi kulturális szellemét.
adversity

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adversity":

adversity

Esimerkkejä "adversity"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI have that in me that can convert poverty to riches, adversity to prosperity.
Birtokában vagyok annak, amely a szegénységet gazdagsággá, a nyomort jólétre fordítja.
EnglishWe can re-imagine adversity as something more than just tough times.
Úgy képzelhetjük újra a hátrányos helyzetet, mint ami több, mint csupán egy nehéz időszak.
English`And the scrolls tell us that the Mother and the Father sought to triumph in their adversity.
A tekercsek szerint az uralkodók győzedelmeskedni akartak balsorsukon.
EnglishAdversity is just change that we haven't adapted ourselves to yet.
A hátrányos helyzet csak egy változás, amihez még nem alkalmazkodtunk.
EnglishHowever, the courage of Madeira's people in overcoming adversity was equally striking.
Mindazonáltal, Madeira lakosainak bátorsága, hogy leküzdjék e csapásokat, szintén rendkívüli volt.
EnglishEach of us, in his own way, must learn to deal with adversity... in a mature and adult fashion.
Meg kell tanulnunk elviselni a hányattatásokat, érett, felnőtt módon.
EnglishMaybe that's what adversity gives us: a sense of self, a sense of our own power.
Talán ez az, amit a hátrányos helyzet nyújt számunkra, a magunkról alkotott képünket, a saját erőnk tudatát.
EnglishWe were united in diversity; now we must be united in adversity.
Egyesültünk a sokféleségben, most a nehézségekben kell egyesülnünk.
EnglishMy fellow Americans, in this time of adversity we are being offered a moment.
Mai vészterhes korunkban, ritka lehetőség adódott...
EnglishIn our adversity we may, if we choose, find oppor- tunities.
Ha úgy határozunk, visszájára fordíthatjuk a szerencsétlenségünket.
EnglishMomma had an answer; the answer she always offered when adversity presented itself.
A Mamának erre is meg volt a válasza; ugyanaz a válasz, amit mindig felajánlott, amikor a balsors megmutatkozott.
EnglishJilly's mind had been a formidable weapon against the world and a refuge from cruelty, from adversity.
Valami rosszindulatú, pszichotróp anyag dolgozott az agyában, vagy inkább az agyán, és ez már önmagában halálra rémisztette.
EnglishIn conditions of adversity, the artist flourishes.
A balsors csak felvirágoztatja a művészetet.
EnglishAnd, perhaps, if we see adversity as natural, consistent and useful, we're less burdened by the presence of it.
És talán, ha a hátrányos helyzetet természetesnek, állandónak és hasznosnak tekintjük, kisebb teherré válik a jelenléte.
EnglishGone are the days when the history of humanity was a story of survival in the face of nature's adversity.
Elmúltak azok az idők, amikor az emberiség története arról szólt, hogy biztosítani kell a túlélést a természet ellenségessége dacára is.
EnglishSo, our responsibility is not simply shielding those we care for from adversity, but preparing them to meet it well.
Tehát a felelősségünk nem csupán a hátrányos helyzetűek védelmezése, hanem felkészíteni őket arra, hogyan nézzenek szembe vele.
EnglishWe need to learn from this adversity.
EnglishThere remained - polished, polite, attentive - a sober, learned son of experience and adversity, gathering wisdom from the lama's lips.
Tapasztalt, balszerencsék által csiszolt, udvarias és figyelmes embert látott, aki a láma ajkáról leste a bölcsességet.
EnglishYet, in the face of this extreme adversity, there are weak acts of defiance, and hope for freedom of speech and democracy.
Az szélsőséges megpróbáltatások ellenére mégis megfigyelhetők az ellenállás szerény kísérletei, és van remény a szólásszabadságra és a demokráciára.
EnglishA frail seed designed to flourish in adversity and overcome each challenge that fate's ponderous momentum brought its way.
Egy törékeny kis szerkezet, egy aprócska mag, amelynek növekednie kell; egy palánta, amelynek virágoznia kell és kiállni minden megpróbáltatást, amit a sors rázúdított.