EN adaptive
volume_up
{adjektiivi}

In other words, play is our adaptive wildcard.
Más szavakkal, a játék a mi alkalmazkodó jolly joker-ünk.
Now, all people share the same raw, adaptive imperatives.
Mindannyian ugyanazokkal a nyers, alkalmazkodó szükségletekkel bírunk.
I came up with a solution to this problem, and I came up with a solution based on adaptive optics for this.
Kitaláltam egy megoldást erre a problémára, és a megoldást az alkalmazkodó optikára alapoztam.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adaptive":

adaptive
English

Esimerkkejä "adaptive"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHow could it ever be adaptive for any organism to overcome self-interest?
Hogy lehetne adaptív bármilyen szervezet számára, hogy legyőzze az önérdeket?
EnglishI didn't do the code for 'Doom,' unfortunately, but I'm still your man for adaptive optics.
A Doom kódját például nem én írtam, sajnos, de ha adaptív optikáról van szó, én vagyok az ön embere.
EnglishThe 607 represents the state of the art in dynamic, adaptive design.
A 607-est lendületesnek és alkalmazkodónak tervezték.
EnglishAre you sure you want to reset the adaptive filter training data?
Biztosan törli az adaptív szűrő tanulási adatait?
EnglishOur colleagues at KGB have delivered to us partial plans 188 • TOM CLANCY for the American adaptive-optics mirror.
Kollégáink a KGB-nél részleges tervekkel álltak elő az amerikai adaptív-optikai tükörre nézve.
EnglishThe mirror on the shuttle also has adaptive optics.
Az űrrepülőn elhelyezett tükörnek is van adaptív optikája.
EnglishBut paranoia and depression are adaptive, now.
- Most a paranoia és a depresszió való e világba.
EnglishAdaptive camouflage restored.
Az adaptív álcázási rendszer újra működőképes.
EnglishIt's uncomfortable, but it's adaptive.
EnglishThat's called 'adaptive optics.'
EnglishThe Empire's complex adaptive system had achieved a poised state, hovering in the margin between order and full-spectral chaos.
Évezredeken át mozdulatlan maradt, és végrehajtotta azokat a feladatokat, amelyeket alkotórészei- az emberek- csak részben foghattak fel.
EnglishThey still have a problem with thermal blooming because they haven't learned how to copy our adaptive optics.
Továbbra is szembe kell nézniük tudniillik egy problémával, a termikus kiszélesedéssel, mivel még nem jöttek rá, hogyan másolják le a mi adaptív optikánkat.
EnglishThe ability to hold something we've done or failed to do up against who we want to be is incredibly adaptive.
Az a képességünk, hogy bevalljunk valamit, amit tettünk, vagy elmulasztottunk, ami ellentétes irányba visz azzal, amik lenni akarunk, hihetetlenül alkalmazkodóképes.
English3 (Adaptive sampling)
EnglishThat is why we deployed the phased adaptive missile defence programme: to deter and defend against missile attacks on this continent.
Ezért állítottuk hadrendbe a szakaszos, adaptív rakétavédelmi programunkat, hogy elrettentse a rakétatámadásokat és védelmet nyújtson ellenük ezen a földrészen.
EnglishEvery time that we in Parliament or Member States in the Council say that we should have different adaptive rules by the Member States we make this issue more complex.
Akárhányszor mi itt a Parlamentben vagy egy tagállam a Tanácsban tagállamonként eltérő szabályozást vet fel, a kérdést csak tovább bonyolítjuk.
EnglishThis adaptive capacity has resulted in an arms race between IUU operators and fisheries management bodies at national and international level.
Ez az alkalmazkodóképesség nemzeti és nemzetközi szinten fegyverkezési versenyhez vezetett az IUU-tevékenységet folytató piaci szereplők és a halászati irányító szervek között.
EnglishSystems such as adaptive cruise control (ACC), lane-change assistance, and electronic stability control (ESC) are technically well developed and highly reliable.
Az olyan rendszerek, mint az adaptív sebességszabályozó, az elektronikus menetstabilizáló és az elektronikus stabilitásvezérlés műszakilag magasan fejlettek és rendkívül megbízhatóak.