"unplugging" - Turkinkielinen käännös

EN

"unplugging" turkiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "unplugging".

Esimerkkejä "unplugging"-ilmaisun käytöstä turkiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf not, reinstall the game controller or input device by unplugging it and then plugging it back in.
Bulunmuyorsa, oyun denetleyicisini veya giriş aygıtını sökerek ve daha sonra geri takarak yeniden yükleyin.
EnglishReset the router or access point by unplugging it, waiting at least 10 seconds, then plugging it back in.
Yönlendiriciyi veya erişim noktasını çıkararak sıfırlayın, en az 10 saniye bekleyin ve sonra yeniden takın.
EnglishReset the router or access point by unplugging it, waiting at least 10 seconds, and then plugging it back in.
Yönlendiriciyi veya erişim noktasını çıkararak sıfırlayın, en az 10 saniye bekleyin ve sonra yeniden takın.
EnglishIf the device has an activity light, wait for a few seconds after the light has finished flashing before unplugging it.
Aygıtta etkinlik ışığı varsa, aygıtı çıkarmadan önce bu ışık söndükten sonra birkaç saniye bekleyin.
EnglishIf that doesn't work, try unplugging the external Bluetooth adapter, if your computer uses one, and then plugging it back in.
Bu yararlı olmazsa, bilgisayarınızda kullanılıyorsa, harici Bluetooth bağdaştırıcısını çıkarıp yeniden takın.
EnglishWhen unplugging storage devices, such as USB flash drives, make sure that the computer has finished saving any information to the device before removing it.
USB flash sürücüler gibi depolama aygıtlarını çıkarırken, çıkarmadan önce bilgisayarın bilgileri kaydetmeyi bitirdiğinden emin olun.
EnglishWhen unplugging storage devices, such as USB flash drives, you should be sure that the computer has finished saving any information to the device before removing it.
USB flash sürücüleri gibi depolama aygıtlarını çıkarırken varsa bilgisayarın aygıta yüklemekte olduğu bilgilerin yüklenmesinin tamamlandığından emin olmalısınız.
EnglishFor USB wireless devices, this might be as simple as unplugging the USB wireless receiver, waiting for about 10 seconds, and then plugging the USB wireless receiver back into the USB port.
USB kablosuz aygıtları için bunun yapılması, USB kablosuz alıcısını söküp, 10 saniye bekleyip, ardından USB kablosuz alıcısını USB bağlantı noktasına geri takmak kadar basittir.

Muita sanoja

English
  • unplugging

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.