"record" - Tšekinkielinen käännös

EN

"record" tšekiksi

volume_up
record {subst.}

EN record
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

record
The EU has a record of setting very ambitious targets and a 100% record of failing to achieve them.
EU drží rekord ve stanovování velmi ambiciózních cílů a 100% rekord v jejich neúspěšném plnění.
I believe that this is a record which will not be matched in the near future.
Myslím, že je to rekord, který v blízké budoucnosti nebude překonán.
Together we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.
Společně jsme zrovna pokořili rychlostní rekord na jižní pól.
record (myös: entry, footage, listing, log)
It is simply a question of whether we have a written record or an audiovisual record.
Je to zkrátka otázka toho, zda máme písemný záznam nebo audiovizuální záznam.
It is most important that we have a record of such important declarations.
Je nanejvýš důležité, abychom měli záznam takových důležitých prohlášení.
Therefore, we cannot have a written record of the thoughts we are expressing here today.
Proto nemůžeme mít písemný záznam myšlenek, které tu dnes vyjadřujeme.
record (myös: board, desk, panel, plank)
I was a big record collector -- the records didn't make it.
Byl jsem velký sběratel desek tato deska to nezvládla.
record (myös: evidence, record keeping)
Passenger Name Record (PNR) (motions for resolutions tabled): see Minutes
Jmenná evidence cestujících (PNR) (předložené návrhy usnesení): viz zápis
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Černá Hora si musí vytvořit solidní systém evidence provádění dohod a reforem.
EU external strategy on Passenger Name Record (PNR) (
Vnější strategie EU pro předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) (
record (myös: recording, taping)
To byla Bobova poslední nahrávka.
If no recording is set to be deleted, the new scheduled show will not be recorded.
Pokud není nalezena žádná nahrávka, kterou je možné smazat, nebude nový televizní pořad nahrán.
Collaborator Two: It really allows this last recording of his to be a living, breathing memorial.
Účastník 2: Díky tomuhle může být jeho poslední nahrávka živoucí, dýchající vzpomínkou.
record (myös: enrolment, entry, notation, report)
Passenger Name Record (PNR) (motions for resolutions tabled): see Minutes
Jmenná evidence cestujících (PNR) (předložené návrhy usnesení): viz zápis
Could I therefore record 'yes' votes for everything and ask for a technician?
Mohl bych proto požádat o zápis, že ve všech případech hlasuji pro, a o technika?
There will be no change to the record, in the original language, of what everybody has said.
Zápis toho, co původně každý řekl ve svém jazyce, zůstane nezměněn.

2. Ympäristötiede

record
Passenger Name Record (PNR) (motions for resolutions tabled): see Minutes
Jmenná evidence cestujících (PNR) (předložené návrhy usnesení): viz zápis
Could I therefore record 'yes' votes for everything and ask for a technician?
Mohl bych proto požádat o zápis, že ve všech případech hlasuji pro, a o technika?
There will be no change to the record, in the original language, of what everybody has said.
Zápis toho, co původně každý řekl ve svém jazyce, zůstane nezměněn.
record
It is simply a question of whether we have a written record or an audiovisual record.
Je to zkrátka otázka toho, zda máme písemný záznam nebo audiovizuální záznam.
It is most important that we have a record of such important declarations.
Je nanejvýš důležité, abychom měli záznam takových důležitých prohlášení.
Therefore, we cannot have a written record of the thoughts we are expressing here today.
Proto nemůžeme mít písemný záznam myšlenek, které tu dnes vyjadřujeme.

Esimerkkejä "record"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe fuel price is high, yet the price of fish is low, at a record low, in fact.
Cena pohonných hmot je vysoká, zatímco cena ryb je nízká, dokonce rekordně nízká.
EnglishDid you know that it's possible to watch and record live TV on your computer?
Věděli jste, že je možné sledovat a nahrávat živé televizní vysílání v počítači?
EnglishRecord two different TV shows that are on two different channels at the same time.
Můžete nahrávat dva různé televizní pořady vysílané současně na různých kanálech.
EnglishWe might see you here in January, but I just wanted to put that on the record.
Možná vás zde uvidíme v lednu, ale jen jsem chtěla, aby to bylo uvedeno do zápisu.
EnglishTo place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
Aby byl můj souhlas řádně zaznamenán, předkládám toto vysvětlení hlasování.
EnglishIf there isn't enough space, you won't be able to record everything you want.
Pokud není dostatek volného místa, nebudete moci nahrávat vše, co potřebujete.
EnglishToday, 95% of what is distributed comes from the four big record companies.
Dnes pochází 95 % distribuovaného obsahu od čtyř velkých nahrávacích společností.
EnglishIt is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
Nyní je zásadní zaměřit se na provádění a dosahovat uspokojivých výsledků.
EnglishThe record-holder, only two-and-a-half inches long, had 84 pieces in its tiny stomach.
Rekordmanem byla rybka jen 7 cm dlouhá, s 84 úlomky ve svém malinkatém bříšku..
EnglishWe have had amongst the wettest months of June and July on record, in my country.
V mé vlasti byly měsíce červen a červenec jedněmi z nejdeštivějších měsíců v dějinách.
EnglishI welcome the initiative presented by this report which was drafted in record time.
Vítám iniciativu, kterou předkládá tato zpráva vypracovaná v rekordním čase.
EnglishThe dollar is at a record low and a barrel of crude oil at a record high.
Dolar je na rekordně nejnižší úrovni a barel ropy je na rekordně nejvyšší úrovni.
EnglishWe are also investing to ensure that our own record stands up to scrutiny.
Rovněž se snažíme zajistit, aby naše vlastní výsledky při přezkoumání obstály.
EnglishI should therefore like it put on record how important this initiative is.
Proto bych chtěla, aby se dostalo do záznamu, jak důležitá je tato iniciativa.
EnglishHowever, the record holder landed just shy of the eight-foot mark, which is impressive.
Avšak, držitel rekordu přistál na značce asi 2,4 metru. ~~~ Což je impozantní.
EnglishLet me share with you for a moment a few thoughts on the track record of the euro.
Dovolte, abych se s vámi na chvíli podělil o některé myšlenky z dosavadní bilance eura.
EnglishThis is a record to be proud of and I would like to congratulate Mr Diamandouros.
Na to můžeme být pyšní a já bych chtěl panu Diamandourosovi poblahopřát.
EnglishIt is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
Je to příležitost pro tuto zemi zlepšit si špatnou pověst v této oblasti.
EnglishThe parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
Toto volební období se chýlí ke konci a může být hrdé na svůj pozoruhodný výkon.
EnglishNuclear energy has a much safer record than any other source of energy.
Jaderná energie je historicky mnohem bezpečnější než jakýkoli jiný zdroj energie.