"lost" - Tšekinkielinen käännös

EN

"lost" tšekiksi

volume_up
lost {subst.}
CS

EN lost
volume_up
{substantiivi}

lost (myös: damage, forfeit, loss, redaction)
This report is crucially important, and the fight against fraud is something over which the confidence of the public is either won or lost.
Tato zpráva je životně důležitá a boj proti podvodům je něco, na čem závisí trvání či ztráta důvěry veřejnosti.
To lost ticket sales should be added the cost of accommodation, meals and transport for passengers who were stranded at airports.
Ztráta příjmů z letenek by měla být doplněna o náklady na ubytování, stravování a přepravu cestujících uvízlých na letištích.
Where there is a risk that the harvest might be lost, ignorance and the lack of proper assistance to farmers can lead to the uncontrolled use of pesticides.
Tam, kde hrozí ztráta úrody, může ignorace a nedostatek náležité pomoci zemědělcům vést k nekontrolovatelnému používání pesticidů.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "lost":

lost

Esimerkkejä "lost"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt took 20 years - 20 years - until we got back half of the jobs that were lost.
Trvalo 20 let - 20 let - než jsme obnovili polovinu ztracených pracovních míst.
EnglishSo a lot of autistic kids are autistic because they just lost a big piece of DNA.
Takže většina autistických dětí jsou autisty, protože ztratili velkou část DNA.
EnglishThus, business will be lost and unemployment caused in the small business sector.
Ztráceli by tak práci a v oblasti malého podnikání by vznikala nezaměstnanost.
EnglishHowever, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.
Domnívám se však, že ve skutečnosti jsme tento boj prohráli, přinejmenším letos.
EnglishIn the last decade, 20% of domestic business has been lost to foreign hauliers.
V posledních deseti letech převzali 20 % tuzemského podnikání zahraniční dopravci.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Řekla mi: "Nemluvte mi o hazardních hrách na internetu. Prohrála jsem 100 000 EUR."
EnglishI am sorry that we have lost a battle, but the war and our fight will continue.
47? Je mi líto, že jsme prohráli bitvu, ale válka a náš boj budou pokračovat.
EnglishIt is estimated that a staggering 10 000 containers are lost at sea each year.
Odhaduje se, že se každým rokem na moři ztratí ohromné množství 10 000 kontejnerů.
EnglishThat is not acceptable to us, because we feel that a great treasure would be lost.
To pro nás není přijatelné, neboť cítíme, že by bylo ztraceno velké bohatství.
EnglishIn this sense, Mr Brok is not right when he says the Orange Revolution lost.
V tomto smyslu nemá pan Brok pravdu, když tvrdí, že oranžová revoluce prohrála.
EnglishIn 2008, for example, private pension funds lost more than 20% of their value.
V roce 2008 např. soukromé penzijní fondy ztratily více než 20 % své hodnoty.
EnglishWe extend our profound sympathy to all those who have lost family or friends.
Svou upřímnou soustrast vyjadřujeme i všem, kdo ztratili své rodiny a přátele.
English(EL) Mr President, the credit rating agencies lost their credibility a long time ago.
(EL) Pane předsedající, ratingové agentury ztratily svou důvěryhodnost už dávno.
EnglishChildren, orphaned, lost, have no possibility of education or a decent future.
Děti, osiřelé a ztracené, nemají žádnou možnost vzdělávání nebo slušné budoucnosti.
EnglishAnd, if you’ve ever lost data in a power outage, you might feel the same way.
And, if you’ve ever lost data in a power outage, you might feel the same way.
EnglishAnd in 29 years -- I'm very grateful to tell you I've never lost one in 29 years.
A za 29 let -- jsem velice vděčný, že jsem nikoho neztratil za těch 29 let.
EnglishOver 700 people lost their lives and thousands of others have faced major disruption.
Více než 700 lidí přišlo o život a tisíce dalších se potýkají s vážným rozvratem.
EnglishWell, unfortunately, I've got so many Viagra ads coming at me, your email is lost.
No, bohužel mám ve schránce tolik reklam na Viagru, že se ten váš mail prostě ztratí.
EnglishThis is not to mention the supply chain, where large numbers of jobs will also be lost.
Nechci hovořit o dodavatelském řetězci, kde i tam bude množství lidí propuštěno.
EnglishYou say that the Commission has no control over where the jobs are to be lost.
Říkáte, že Komise nemá kontrolu nad tím, kde mají pracovní místa zaniknout.