EN hide
volume_up
{substantiivi}

hide (myös: epidermis, skin, skins, fell)
hide

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hide":

hide

Esimerkkejä "hide"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSelect or clear the appropriate check box to show or hide the game respectively.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí příslušného políčka zobrazte nebo skryjte hru.
EnglishHowever, I cannot hide the fact that we are not overly happy with the cabotage regime.
Nicméně nemohu nepřiznat fakt, že nejsme příliš spokojeni s režimem kabotáže.
EnglishYou can also choose to hide or display certain items in the right pane.
Můžete také zvolit, které položky budou skryty nebo zobrazeny v pravém podokně.
EnglishI do not hide the fact that the Council's volte-face makes me confident for the future.
Neskrývám fakt, že úplná změna názoru Rady mě ohledně budoucnosti naplňuje důvěrou.
EnglishWhen they're attacked by a great priest like me, they enter an animal and hide in its body.
Když na něj zaútočí velký mág jako já, on se schová do těla jakéhokoli zvířete.
EnglishClick the arrow next to the notification area to show or hide notification area icons.
Klepnutím na šipku vedle oznamovací oblasti zobrazíte nebo skryjete ikony této oblasti.
EnglishThe quick scan will look for viruses in all the places they are most likely to hide.
Rychlá kontrola bude hledat viry všude, kde by se s velkou pravděpodobností mohly ukrývat.
EnglishAnd astoundingly, 22 percent said they would hide a miscarriage from their spouse.
A 22 procent žen tvrdí, což je ohromující, že by nejraději svému partnerovi potrat zatajily.
EnglishThey outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
Staví mimo zákon drobný tisk v jakémkoli dokumentu s cílem zastřít skutečnou cenu služby.
EnglishTo hide a program while you work on something else, you click this button to minimize it.
Během práce s jiným programem můžete program minimalizovat klepnutím na toto tlačítko.
EnglishAs far as Turkey is concerned, I get the feeling that we are playing hide and seek in this area.
Pokud jde o Turecko, mám pocit, že v této oblasti si trochu hrajeme na schovávanou.
EnglishAn old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
Staré rumunské přísloví říká: Můžeš utíkat, jak chceš, a přesto se neschováš.
English(Laughing) We deceive to gain advantage and to hide our weaknesses.
(Smích) Všichni klameme, abychom získali navrch a ukryli naše nedostatky.
English(RO) They say that you can run, but you can't hide from globalization.
(RO) Říká se, že globalizaci můžete utíkat, ale neschováte se před ní.
EnglishThat means that the opportunities to hide assets on the other side of the hill are steadily growing.
Za takových okolností totiž ustavičně přibývají příležitosti na ukrývání majetku.
EnglishHowever, we are also calling for the Council not to hide behind the results of the Treaty of Lisbon.
Vyzýváme ale Radu také k tomu, aby se za výsledky Lisabonské smlouvy neschovávala.
EnglishFor more information about desktop icons, see Show, hide, or resize desktop icons
Další informace o ikonách plochy naleznete v tématu Zobrazení, skrytí a změna velikosti ikon na ploše.
EnglishFollow me to where they are, under the cover of huge trees that hide the blue sky...
Pojďte se mnou do míst, kde se nacházejí, pod porost obrovských stromů, které skrývají modré nebe...
EnglishI want us not to hide behind that fact and leave it to our successors.
Nechci, abychom se za tuto skutečnost schovávali a přenechali tuto problematiku svým nástupcům.
EnglishThe European Union cannot hide behind the dispute over Macedonia's name in its accession process.
Evropská unie se nemůže v otázce jejího přistoupení vymlouvat na spor o název Makedonie.