"hard drives" - Tšekinkielinen käännös

EN

"hard drives" tšekiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "hard drives".

Esimerkkejä "hard drives"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThese drives can be internal or external hard drives, or solid state drives.
Tyto jednotky mohou představovat interní nebo externí pevné disky nebo disky SSD.
EnglishMultiple ports for things like external hard drives, peripherals, Ethernet, and HDMI cables.
Nabízí mnoho portů pro zařízení, jako jsou externí pevné disky, periferie a kabely Ethernet a HDMI.
EnglishMost new hard drives come with either an IDE or SATA connection cable, depending on the type of drive.
Většina nových pevných disků se dodává s propojovacím kabelem IDE nebo SATA v závislosti na typu jednotky.
EnglishOnly if the device appears in the navigation pane, under Computer, in the Hard Disk Drives section.
Pouze v případě, že se zařízení zobrazí v navigačním podokně v části Počítač v oddílu Jednotky pevných disků.
EnglishUnder Hard Disk Drives, right-click a drive, and then click Properties.
Ve skupinovém rámečku Jednotky pevných disků klepněte pravým tlačítkem na jednotku a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
EnglishUnder Hard Disk Drives, right-click a drive, and then click Properties.
Ve skupinovém rámečku Jednotky pevných disků klikněte pravým tlačítkem na jednotku a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.
EnglishInternal hard disk drives (ATA, SATA, SCSI)
interní jednotky pevného disku (ATA, SATA, SCSI),
EnglishOn internal and external hard drives, older system images will be deleted when the drive runs out of space.
Při vyčerpání dostupného místa na interních nebo externích pevných discích budou starší bitové kopie systému z disku odstraněny.
EnglishExternal hard disk drives (USB)
EnglishUnder Hard Disk Drives, check the drive that you want to install Windows Essentials on to make sure that it has 400 MB of free space.
V části Jednotky pevných disků zkontrolujte, zda je na jednotce, na kterou chcete nainstalovat sadu Windows, 400 MB volného místa.
EnglishMany USB devices, such as external hard drives and media players, require a high speed USB 2.0 connection to function properly.
Mnoho zařízení USB, jako například externí pevné disky nebo mediální přehrávače, vyžaduje ke správné funkci připojení k vysokorychlostní sběrnici USB 2.0.
EnglishIf you have multiple hard drives, you can change the drive that Media Center uses to save your recorded TV shows when one gets full.
Pokud máte více pevných disků, můžete změnit disk, který aplikace Media Center využívá k ukládání nahraných televizních pořadů, když je první disk plný.
EnglishAll devices you plug into a USB port on your computer, including external USB hard drives, flash drives, webcams, keyboards, and mice.
Všechna zařízení, která připojujete k portu USB v počítači, včetně externích pevných disků USB, jednotek typu Flash, webových kamer, klávesnic a myší.
EnglishBitLocker can encrypt the drive Windows is installed on (the operating system drive) as well as fixed data drives (such as internal hard drives).
Nástroj BitLocker může zašifrovat jednotku, na které je nainstalovaný Windows (jednotka operačního systému), i pevné datové jednotky (jako jsou interní pevné disky).
EnglishIf you store media on certain types of removable drives (such as external USB hard drives), you'll need to add them manually to see them in Media Center.
Pokud uložíte média na určité typy vyměnitelných jednotek (jako jsou například externí pevné disky USB), bude nutné je přidat ručně, aby se v aplikaci Media Center zobrazovaly.

Muita sanoja

English
  • hard drives

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.