"happen soon" - Tšekinkielinen käännös

EN

"happen soon" tšekiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "happen soon".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "happen soon" tšekiksi

to happen verbi
soon adverbi

Esimerkkejä "happen soon"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis integration is therefore crucial and must happen as soon as possible.
Tato integrace je proto důležitá a musí se odehrát co nejdříve.
EnglishThe Americans have reopened that particular file, something we did not expect to happen so soon.
Američané toto specifické téma znovu otevřeli, ani jsme neočekávali, že to bude tak brzy.
EnglishWe know that it will not happen soon, but we want to help you with this.
Víme, že to nebude brzy, ale chceme vám s tím pomoci.
EnglishI am told that this will happen soon, which I am delighted about.
Podle mých informací k tomu má dojít brzy, což mě těší.
EnglishI hope that the same thing will happen soon in Slovenia.
Doufám, že tomu stejně bude brzy i v případě Slovinska.
EnglishSeveral steps need to be taken by Croatia to establish a modern judicial system and I hope that this will happen soon.
Chorvatsko musí učinit několik kroků, aby zavedlo moderní soudní systém, a já doufám, že je učiní brzy.
EnglishI urge and hope that this will happen soon.
Naléhavě o to žádám a doufám, že se tak brzy stane.
EnglishWe hope that this will happen as soon as possible.
Doufáme, že k tomu dojde co možná nejdříve.
EnglishI would like to see this happen as soon as possible.
Rád bych, aby k tomu došlo co nejdříve.
EnglishThat is what I think is the important thing that should happen as soon as this citizens' initiative enters into force.
Toto je podle mě tou důležitou věcí, která by se měla stát, jakmile vstoupí tato občanská iniciativa v platnost.
EnglishBut hopefully it will happen very soon.
Doufáme však, že se tak stane co nejdřív.
EnglishI hope this will happen as soon as possible.
EnglishThis should happen as soon as possible.
EnglishI hope this will happen soon.
EnglishI hope this will happen soon and, in this regard, I would like to thank Mr Böge for his untiring efforts to ensure that a good solution is found.
Doufám, že k tomu brzy dojde, a v tomto ohledu bych rád poděkoval panu Bögemu za jeho neúnavné úsilí směřující k tomu, aby se našlo vhodné řešení.
EnglishWe are very willing for this to happen as soon as possible so that we can start the process of adopting them, again in conjunction with the Council and Parliament.
Velmi si přejeme, aby se tak stalo co nejdříve, abychom mohli zahájit proces jejich přijímání, opět na základě spolupráce Rady a Parlamentu.
EnglishIt needs to happen very soon, because EU legislation is intended to make it easier for companies to compete in the internal market by standardising requirements.
Je třeba vypracovat návrh skutečně brzy, neboť právní předpisy EU jsou vedeny s cílem usnadňovat společnostem na základě standardizace požadavků konkurenční boj na vnitřním trhu.
EnglishI therefore think that we should wait for the Commission to produce its proposal - and I think that will happen very soon - at which point we will actually know what we are talking about.
Proto si myslím, že bychom měli vyčkat, až Komise předloží svůj návrh - a myslím si, že se tak stane velmi brzy -, a v tu chvíli budeme skutečně vědět, o čem se bavíme.

Muita sanoja

English
  • happen soon

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.