"ham" - Tšekinkielinen käännös

EN

"ham" tšekiksi

volume_up
ham {subst.}

EN ham
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

ham (myös: gammon)
A piece of meat glued together with thrombin should never be allowed to go on sale as ham.
Kus masa pospojovaného trombinem nesmí být v žádném případě prodáván jako šunka.
A steak must be a steak and a ham must be a ham.
Steak musí zůstat steakem a šunka šunkou.
Podává se zde například zajíc na černo a dále třeba ardenská šunka.
ham

2. Arkikielinen

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ham":

ham

Esimerkkejä "ham"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo -- (Laughter) (Applause) -- now, when you think about this, what we have here is a ham butt problem.
Takže - (Smích) - teď, když o tom přemýšlíte, co zde máme, je problém konce šunky.
EnglishThere was rolled up turkey cold cuts, rolled up ham cold cuts, rolled up roast beef cold cuts and little cubes of cheese.
Studené krůtí růlky, šunkové růlky, růlky z pečeného vepřového a malé kostičky sýra.
EnglishWhy are you blaming the ham for being too big for the pan?
Proč obviňují šunku za to, že je příliš velká pro pekáč?
EnglishWoman's making a ham for a big, family dinner.
Žena připravuje šunku pro velkou rodinnou večeři.
EnglishYou don't want to be the ham in the middle.
Určitě nechcete být tím masem uprostřed.
EnglishOne final remark about glued ham.
Ještě jedna poslední poznámka o slepené šunce.
EnglishDoes everyone know the ham butt problem?
EnglishImitation cheese, pressed ham products, vanilla yoghurt that contains no vanilla whatsoever - these are just a few examples.
Imitace sýra, lisované šunkové produkty, vanilkové jogurty, které neobsahují žádnou vanilku - to je jen několik příkladů.
EnglishYou know, that ham butt is delicious!
EnglishSo, you can't get a smaller ham.
English(DE) Mr President, the current debate about so-called glued ham shows that some manufacturers do not deal honestly with consumers.
(DE) Pane předsedající, současná rozprava o takzvané slepené šunce ukazuje, že někteří výrobci se ke spotřebitelům nechovají poctivě.
EnglishThat's kind of ham-fisted.
EnglishImported meat is being sold as domestic produce, rotten meat is often on sale and then there is the case of the fake ham.
Dovážené maso se prodává jako domácí produkce, na trhu se často objevuje zkažené maso, a potom dochází k takovým případům, jako byl případ imitace šunky.
EnglishShe goes to cut the butt off the ham and throw it away, and she looks at this piece of ham and she's like, "This is a perfectly good piece of ham. ~~~ Why am I throwing this away?"
Chystá se ukrojit konec šunky a vyhodit ho, přitom se dívá na ten kousek šunky a říká si, "To je fakt pěkný kus šunky.
EnglishSo, if you have a ham butt problem, and you're thinking about the ham butt problem, the conclusion that it leads you to is inexorable and counterintuitive: paper is the enemy of words.
Takže pokud máte problém "konce šunky", a uvažujete o něm, dojdete k závěru, který je neúprosný a v rozporu s intuicí: papír je nepřítelem slov.