"hail" - Tšekinkielinen käännös

EN

"hail" tšekiksi

volume_up
hail {subst.}
volume_up
hail {interjektio}
CS

EN hail
volume_up
{substantiivi}

hail (myös: hailstone)
volume_up
kroupa {f} (ledová)
hail (myös: hailstones)
volume_up
kroupy {feminiini mon.} (ledové)
hail (myös: hailstorm)
The aim was to guarantee farmers a minimum income in certain circumstances such as public disasters like droughts, storms, hail, forest fires or epizootic diseases.
Jeho cílem bylo zajistit zemědělcům minimální příjem v případě určitých katastrof jako například sucha, bouří, krupobití, lesních požárů nebo epizootických onemocnění.
The report makes particular mention of the fact that agricultural production is vulnerable to climate phenomena such as drought, frost, hail, forest fires, floods, landslides and others.
Zpráva zejména zmiňuje skutečnost, že je zemědělská produkce citlivá na klimatické jevy, jako jsou sucho, mráz, krupobití, lesní požáry, povodně, sesuvy půdy a další.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hail":

hail

Esimerkkejä "hail"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe are full of hope of soon being able to hail the arrival of an open China.
Všichni doufáme, že budeme moci brzy přivítat příchod otevřené Číny.
EnglishBut those who hail the imposition of national preferences as a panacea are irresponsible.
Avšak ti, kteří vítají zavedení národních preferencí jako všelék, se chovají nezodpovědně.
EnglishI hope, the next time I speak on Zimbabwe, it will be to hail Mugabe's demise and departure from office.
Doufám, že až budu o Zimbabwe hovořit příště, bude to oslava Mugabeho demise a odchodu z úřadu.
EnglishI hail from a border area, and driving around the area for half an hour, you can face road tolls six times!
Já pocházím z pohraničí a během půlhodiny jízdy se zde můžete setkat šestkrát s mýtným systémem!
EnglishWe should reject it, regardless of whether we hail from seafaring nations or from landlocked countries.
Měli bychom tento návrh zamítnout bez ohledu na to, zda pocházíme z národů námořníků nebo z vnitrozemí.
EnglishThis applies to all countries from which suspects hail.
Platí to pro všechny země, z nichž pochází podezřelí.
EnglishIn the islands I hail from, it is the main industry.
Na ostrovech, odkud pocházím, je to hlavní odvětví.
EnglishThis is the second Presidency, the first being Slovenia, to hail from a country that joined the European Union on 1 May 2004.
Toto je po Slovinsku druhé předsednictví vykonávané zemí, která přistoupila k Evropské unii 1. května 2004.
EnglishSo all hail to that.
Takže tomu patří opravdu všechna čest.
EnglishI don't know if anybody might hail from northeastern Pennsylvania, but this is where I spent my first 19 years with my little young lungs.
Nevím, jestli někdo tady pochází ze severovýchodní Pensylvánie. ~~~ Já jsem tam se svými mladými plícemi strávil prvních 19 let.
EnglishNevertheless, as Vice-President Mauro knows, I hail from a region of Italy whose history, whose raison d'être consisted of sheep and goat farming.
Nicméně, jak místopředseda Mauro ví, pocházím z regionu v Itálii, jehož historii, jehož raison d'être tvořil chov ovcí a koz.
EnglishIndeed, I take the view that the European consumers, from whichever country they may hail, should have the same rights when they purchase goods, services or whatever else within the internal market.
Jsem vskutku toho názoru, že evropští spotřebitelé, nehledě z jaké země pocházejí, by měli mít na vnitřním trhu stejná práva při nákupu zboží, služeb či čehokoliv jiného.