"format" - Tšekinkielinen käännös


Tarkoititko formát
EN

"format" tšekiksi

volume_up
format {subst.}

EN format
volume_up
{substantiivi}

format (myös: calibre, size, caliber)
This format is an uncompressed format that produces very large files.
Tento formát je nekomprimovaný formát vytvářející velmi velké soubory.
Changing the format of the image to JPEG, if it is not in that format already.
Změnit formát obrázku na JPEG, pokud dosud byl v jiném formátu
This format provides the best audio quality, but the file size will increase.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, ale zvětšuje velikost souboru.
format (myös: fibre, tenor)
This format provides the best audio quality, but the file size will increase.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, ale zvětšuje velikost souboru.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.
This format provides the best audio quality, but it increases the file size.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "format":

format

Esimerkkejä "format"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn addition, many programs can open pictures that are saved in the JPEG format.
Obrázky, které jsou uloženy ve formátu JPEG, navíc dokáže otevřít mnoho programů.
EnglishThe oldest multinational legal format is the European Economic Interest Grouping.
Nejstarší nadnárodní právní formou je evropské hospodářské zájmové sdružení.
EnglishThe March European Council decided on a more restrained format, to my great regret.
Březnové zasedání Evropské rady rozhodlo k mé velké lítosti o omezenějším formátu.
EnglishYou can't use the Player to change the format of a track you've already ripped.
Přehrávač nejde použít ke změně formátu stopy, kterou jste už zkopírovali z disku CD.
EnglishFor more information, see Import, export, or change the format for contacts.
Další informace naleznete v tématu Import, export nebo změna formátu kontaktů.
EnglishInstall Windows 7 on a computer and format the hard disk during installation.
Instalace systému Windows 7 do počítače a naformátování pevného disku při instalaci
EnglishIf you format a hard disk that has files on it, the files will be deleted.
Jestliže naformátujete pevný disk obsahující soubory, budou soubory odstraněny.
EnglishSystem images are saved in the format of driveWindowsImageBackupcomputer name.
Bitové kopie systému se ukládají ve formátu jednotkaWindowsImageBackupnázev počítače.
EnglishThis creates a smaller video file in a file format that the device can play.
Tím se vytvoří malý video soubor ve formátu, který lze v zařízení přehrávat.
EnglishFor more information, see Convert a hard disk or partition to FAT32 format.
Další informace naleznete v části Převod pevného disku nebo oddílu do formátu FAT32.
EnglishYou can click Drive options (advanced), and then format your hard drive.
Po kliknutí na volbu Možnosti jednotky (upřesnit) můžete pevný disk naformátovat.
EnglishTV shows are transcoded, or converted from one video format to another.
Programy jsou převedeny na kódy nebo převedeny z jednoho formátu videa na jiný.
EnglishYou should use this version if you need to format DVD-RAM or MO (Magneto-optical) discs.
Tato verze je vhodná pro formátování disků DVD-RAM a magneto-optických (MO) disků.
EnglishThis is the option for burning a disc that uses the Live File System disc format.
Tato možnost slouží k vypálení disku ve formátu Aktivní systém souborů.
EnglishNote that it might not be possible to use the Player to format every device.
Je možné, že program Windows Media Player nebude schopen některá zařízení naformátovat.
EnglishJPEG format is preferred, but you can also send GIFs, BMPs, or PNGs.
Preferovaným formátem je JPEG, ale přijatelné jsou i soubory GIF, BMP nebo PNG.
EnglishDVB-T is a widely adopted digital format and is supported in all locales.
DVB-T je nejpoužívanějším formátem digitálního vysílání ve všech národních prostředích.
EnglishFor more information, see Create and format a hard disk partition.
Více informací naleznete v tématu Vytvoření a formátování oddílu pevného disku.
EnglishFor more information, see Create and format a hard disk partition.
Další informace naleznete v části Vytvoření a formátování oddílu pevného disku.
EnglishHowever, an agency format is not suitable for Europol and will not bring any benefits.
Forma agentur je ale pro EUROPOL nevhodná a nic pozitivního nepřinese.