"desk" - Tšekinkielinen käännös

EN

"desk" tšekiksi

volume_up
desk {subst.}

EN desk
volume_up
{substantiivi}

desk (myös: table)
In the White House, there's the desk that he sits at -- it's called the Resolute desk.
V Bílém domě se nachází stůl za kterým sedí. ~~~ Říká se mu "stůl Resolute".
Assuming its assent, the document will be delivered to Mr Klaus's desk.
Za předpokladu, že ji schválí, dokument přijde na stůl pana Klause.
And so one kind of information space that I take inspiration from is my real desk.
Jeden z typů informačního prostoru, ze kterého tak trochu čerpám inspiraci, je můj skutečný stůl.
desk (myös: board, panel, plank, record)
Like the top of an actual desk, it serves as a surface for your work.
Slouží jako plocha pro práci, podobně jako deska pracovního stolu.
The Wood, Desk, Beach, Mountains, Pebbles, Ocean, Planets, Turf and Treetops themes use imagery provided by iStockphoto.
Motivy Dřevo, Psací stůl, Pláž, Pohoří, Oblázky, Oceán, Planety, Trávník a Koruny stromů používají obrázky poskytnuté společností iStockphoto.
desk (myös: bar, board, counter, lectern)
desk (myös: partition, septum)

Esimerkkejä "desk"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBut the best part is the message that the Yahoo help desk got about 20 minutes later.
Ale nejlepší část je zpráva, kterou obdržela pomocná linka Yahoo asi za 20 minut.
EnglishCA: But does that mean that, at your desk or in your home, you need projectors, cameras?
CA: Ale to znamená, že na vašem stole nebo u vás doma potřebujete projektory, kamery?
EnglishMy father has this on his desk, and he sees his grandchildren everyday, changing constantly.
Můj otec ho má na stole, a vidí vnoučata každý den, nepřetržitě se měnící.
EnglishI went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who bikes to work -- for fun.
Z počítačového maniaka žijícího za stolem v chlapíka co jezdí na kole do práce - pro zábavu.
EnglishAnd there's an authority figure in the corner behind the teacher's desk who knows all the answers.
A že je tu nějaká autorita zalezlá za katedrou, která zná veškeré odpovědi.
EnglishI have a whole stack of these cases on my desk and I admit that I would have fallen for most of them.
Já mám na stole celý stoh takových případů a připouštím, že většině z nich jsem uvěřil.
EnglishDesktop computers are designed for use at a desk or table.
Stolní počítače jsou vytvořeny pro užívání na pracovním nebo jiném stole.
English(DE) Mr President, I just wanted to say that the microphone at my desk, number 759, is not working.
Pane předsedající, jen jsem chtěl upozornit, že mikrofon u mého stolu číslo 759 nefunguje.
EnglishDesktop computers are larger machines designed for use at a desk or table.
Stolní počítače jsou stroje větších rozměrů, které jsou navrženy pro práci na stole nebo na psacím stole.
EnglishUsually it's a rectangular box placed on or underneath your desk.
Je to obvykle obdélníkovitá skříň umístěná na nebo pod stolem.
EnglishThese deadlines are not just about 'tidying up the desk' before the institutional changes of next year.
Tyto lhůty nejsou určeny jen na "úklid stolu" před institucionálními změnami v příštím roce.
EnglishThe European Union's farmers should be able to spend more time in the field again, rather than behind a desk.
Zemědělci v Evropské unii by měli opět moci trávit více času na poli a nikoli za stolem.
EnglishCRT monitors are larger, heavier, require more desk space, and produce more heat than LCD models.
Monitory CRT jsou větší, těžší, vyžadují více místa na stole a produkují více tepla než monitory LCD.
EnglishI plug a monitor into my laptop when I'm at my desk and unplug it when I take my laptop on the go.
Připojuji monitor k notebooku, když jsem u pracovního stolu, a odpojuji ho, když s notebookem cestuji.
EnglishSo, I started this exploration around eight years back, and it literally started with a mouse on my desk.
Přibližně před osmi lety jsem začal s bližším průzkumem a začal jsem doslova u myši přede mnou.
EnglishI encourage you, therefore, to report your complaints to this desk provided by Euro Contrôle Route.
Vyzývám vás proto, abyste své stížnosti směřovali na uvedené místo zřízené organizací Euro Contrôle Route.
EnglishA UC enabler that allows employees to use the same headset for their desk and softphones.
UC Enabler, který umožňuje zaměstnancům používat stejnou náhlavní soupravu jak pro stolní, tak i softwarové telefony.
EnglishWhen I come back to my desk I can just pinch that information back to my desktop so I can use my full-size computer.
Po návratu ke stolu můžu přenést kus informace opět do počítače a využít klasický počítač.
EnglishBut yeah, it has liberated us from the office desk.
Osvobodilo nás. ~~~ Odpoutalo nás od kancelářského stolu.
EnglishIn particular, she has promised that there is going to be a human rights desk officer in every external office.
Slíbila, že v každém zastoupení v zahraničí bude pracovník pro záležitosti týkající se lidských práv.