EN designs
volume_up
{monikko}

volume_up
návrhy {maskuliini mon.}
And then some of the designs that people do they actually sell in the store.
Některé návrhy lidí, které takhle udělali, si dokonce můžete koupit přímo v obchodě.
Each of the second place winners were asked to fine-tune their designs.
Držitelé druhých cen byli požádáni, aby své návrhy dále rozpracovali.
Use the S Pen to write emails, take notes, illustrate designs, and more.
Pomocí pera S Pen můžete psát e-maily, pořizovat poznámky, kreslit návrhy a spoustu dalšího.
designs (myös: patterns, paradigms, paragons)
volume_up
vzory {maskuliini mon.}
Trade marks and designs belong to the world of private company law.
Ochranné známky a vzory spadají do sféry obchodního práva dotýkajícího se soukromých podniků.
Indie gamer and graphic designer Guo Bo provides a fresh, stylized look at the intricate designs hidden just under the skins of fruit.
Nezávislý tvůrce her a grafický návrhář Guo Bo přináší neotřelý, stylizovaný pohled na spletité vzory, které se skrývají pod slupkou ovoce.
A uniform law applies to trade marks and designs, thereby providing strong and unique protection throughout the European Union.
Pro ochranné známky a vzory platí jednotná legislativa, což znamená, že po celé Evropské unii je v této oblasti poskytována účinná a specifi cká ochrana.

Esimerkkejä "designs"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMadam President, we talk sometimes about grand designs and great plans and ambition.
Paní předsedající, občas hovoříme o velkých návrzích, velkých plánech a cílech.
EnglishFor each game, you can choose from a variety of deck designs and backgrounds.
V každé hře si můžete vybrat z různých vzhledů a pozadí balíčku karet.
EnglishAfter all, it is only a matter of protecting designs, not patents.
Vždyť jde konečně jen o ochranu průmyslových vzorů, ne o ochranu patentů.
EnglishIndeed, some of the owners of part of this continent have designs on it.
Někteří z vlastníků částí tohoto kontinentu s ním mají své plány.
EnglishThis allows them the right to issue a certain number of euro coins with their own national designs.
To jim umožňuje vydávat určitý počet euromincí s vlastní rubovou stranou.
EnglishThe national sides show country-specific designs, surrounded by the 12 stars of the European Union.
Na zadní straně mincí jsou zobrazeny národní motivy z jednotlivých zemí.
EnglishFurther information on the competition designs is available at www.main-frankfurter-osten.de.
Více informací o architektonických návrzích jsou k dispozici zde: www.main-frankfurter-osten.de.
EnglishDiffusion creates mysterious and beautiful abstract designs in this free Windows desktop theme.
V tomto bezplatném motivu pro Windows naleznete krásné a tajuplné abstraktní obrazce vytvořené difuzí.
EnglishYou can even choose from eight different clock designs.
Dokonce si můžete pro hodiny vybrat jeden z osmi různých vzhledů.
EnglishEvery report on Turkey is an expression of the EU's imperialist competitive designs on that country.
Každá zpráva o Turecku je vyjádřením imperialistické konkurenční koncepce EU v souvislosti s touto zemí.
EnglishNone of the designs depict actual buildings or monuments.
Žádný v návrhů nezobrazuje skutečné budovy nebo památky.
EnglishThere are no individual national designs on the banknotes.
Na bankovách nejsou ani žádné motivy jednotlivých zemí.
EnglishLegal protection of designs (debate)
Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů (rozprava)
EnglishLegal protection of designs (vote)
Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů (hlasování)
EnglishIndustry has been given the opportunity to adapt its designs and to introduce appropriate regulations within the prescribed timeframe.
Průmyslu byla dána možnost přizpůsobit se a zavést odpovídající předpisy ve stanovené lhůtě.
EnglishSome of those designs include models for acting, such as new models for village instruction in the middle of refugee camps.
Některé z nich zahrnují vzorce chování, jako například nové modely pro instrukce uprostřed uprchlického tábora.
EnglishCopyrights, trademarks, patents and industrial designs are the most common forms of intellectual property protection.
Autorská práva, ochranné známky, patenty, průmyslový design jsou nejběžnějšími formami ochrany duševního vlastnictví.
EnglishI found a brilliant aeronautical engineer who designs sails for America's Cup racing yachts named Peter Heppel.
Našla jsem vynikajícího leteckého inženýra, který navrhuje plachty pro jachtařské závody America's Cup, jménem Peter Heppel.
EnglishWe can do that by introducing minimum standards for the approval and confirmation of designs of new nuclear power plants.
Můžeme toho dosáhnout stanovením minimálních norem pro schvalování a potvrzování návrhů nových jaderných elektráren.
EnglishHave you ever wondered why there are so many different designs for the national sides of the euro coins?
Modul o historii peněz S tímto výstavním panelem se návštěvníci vydají na vzrušující cestu historií peněz, která začala před tisíci lety.