"cc" - Tšekinkielinen käännös

EN

"cc" tšekiksi

volume_up
cc {subst.} [lyhenne]

EN cc
volume_up
{substantiivi} [lyhenne]

1. "carbon copy"

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cc":

cc

Esimerkkejä "cc"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf I'm not in the To or CC list of the message (as for a message to a mailing list):
Nejsem-li uveden v polích Komu a Kopie (napríklad zpráva poštovního seznamu):
EnglishIn Step 1, select To or Cc line, and enter the email address of your other account.
V oblasti Krok 1 vyberte Řádek Komu nebo Kopie a zadejte e-mailovou adresu jiného účtu.
EnglishUnder Step 1, In the first box, select To or Cc line, and in the second, select contains.
V části Krok 1 vyberte v prvním poli Řádek Komu nebo Kopie a ve druhém poli vyberte obsahuje.
EnglishIn the Cc: box, type the e‑mail address for each of the secondary recipients to whom you want to send a copy of the mail.
Do pole Kopie: zadejte e-mailovou adresu všech druhotných příjemců, kterým chcete poslat kopii zprávy.
EnglishIn the first list, select To or Cc line.
V prvním seznamu vyberte možnost Řádek Komu nebo Kopie.
English0xB2804B267B131C100E030B68EA826CC5328BDAFB  
0xB2804B267B131C100E030B68EA826CC5328BDAFB  
EnglishTo do this, create a new message in Windows Mail, click To or Cc, and then select the contact as the recipient.
Chcete-li tak učinit, vytvořte novou zprávu v programu Windows Mail, klepněte na pole Komu nebo Kopie a jako adresáta vyberte kontakt.
EnglishIn the Cc box, you can type the e‑mail addresses of any secondary recipients—people who should know about the message but don't need to act on it.
Do pole Kopie můžete zadat e-mailové adresy případných druhotných příjemců, kteří by o zprávě měli vědět, ale nemusí na základě zprávy nic dělat.
EnglishIf you know the name of the codec or its ID (known as a FourCC identifier for video codecs or a WaveFormat identifier for audio codecs), try searching for it on the Internet.
Pokud znáte název kodeku nebo jeho ID (známé jako identifikátor FourCC pro videokodeky nebo identifikátor WaveFormat pro zvukové kodeky), zkuste kodek vyhledat na Internetu.