"cayman" - Tšekinkielinen käännös

EN

"cayman" tšekiksi

EN

cayman {substantiivi}

volume_up
1. Eläintiede
cayman (myös: jacare)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cayman":

cayman
English

Esimerkkejä "cayman"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTake the example of a plucky country like the Cayman Islands.
Vezměte si jako příklad Kajmanské ostrovy, které jsou nepochybně kurážnou zemí.
EnglishBut, when the Cayman Islands tries to do this, people right across the EU - politicians in this place - complain about it.
Jakmile se o to však Kajmanské ostrovy pokusí, lidé napříč celou EU - politici v této sněmovně - si začnou stěžovat.
EnglishThey decide to act like the imperialists of old, and try to attack the Cayman Islands for wanting to compete with the EU.
Rozhodnou se jednat jako imperialisté starých časů a pokusí se napadnout Kajmanské ostrovy za to, že chtějí soutěžit s EU.
EnglishBut what do the hypocritical imperialists of the European Union do when the Cayman Islands decide to compete with them on taxation?
Ale co dělají pokrytečtí imperialisté z Evropské unie, když se Kajmanské ostrovy rozhodnou s nimi soutěžit ve zdanění?
EnglishThe Cayman Islands have done that, and now about 40 to 50% of their economy is in financial services, thanks to their system of tax neutrality.
Kajmanské ostrovy to učinily a nyní tvoří 40 až 50 % jejich ekonomiky finanční služby, díky jejich systému daňové neutrality.
EnglishCayman Islands
EnglishNearly 100 people lost their lives in the Dominican Republic, Haiti, Jamaica, the Cayman Islands and Cuba, and thousands of others are now homeless.
Téměř 100 lidí přišlo o život v Dominikánské republice, na Jamajce, na Kajmanských ostrovech a na Kubě. Další tisíce lidí zůstaly bez domova.
English(Laughter) So, I don't know if it was the magic or the lore of the Cayman islands, but John Tierney flew down and did a piece on the seriousness of breath-holding.
(smích) Nevím, jestli to byly kouzla anebo rituály z Kajmanských ostrovů, ale přiletěl John Tierney a napsal seriózní článek o zadržování dechu.
Muita sanoja