"required" - Tanskankielinen käännös

EN

"required" tanskaksi

volume_up
required {mennen ajan partisiippi}
DA

EN required
volume_up
{adjektiivi}

required (myös: appropriate, necessary, sufficient)
The Rules of Procedure of the Court of Justice and of the General Court shall contain any provisions necessary for applying and, where required, supplementing this Statute.
Procesreglementet for Domstolen og procesreglementet for Retten skal indeholde alle forskrifter, der er nødvendige for at anvende og om fornødent udfylde denne statut.
required (myös: mandatory, necessary)
Modernisation of work organisation, in particular, is urgently required.
Navnlig en modernisering af tilrettelæggelsen af arbejdet er absolut påkrævet.
However, closer cooperation with the regional players is required.
Et tættere samarbejde med de regionale aktører er imidlertid påkrævet.
We are not convinced that the unanimous approval of the European Council is required.
Vi er ikke overbeviste om, at enstemmig godkendelse i Det Europæiske Råd er påkrævet.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "required":

required

Esimerkkejä "required"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNow the Commission wants to set a threshold below which no labelling is required.
Nu vil Kommissionen fastsætte en grænseværdi, under hvilken der ikke skal mærkes.
EnglishEvery country must manufacture the stock of coinage required for its own market.
Hvert land skal fremstille det lager af mønter, der er nødvendigt for dets marked.
EnglishCoordination which goes beyond what is required will even prove counterproductive.
Samordning, som går videre end nødvendigt, vil vise sig at være kontraproduktivt.
EnglishMr Blak, in some particularly delicate situations, a little patience is required.
Hr. Blak, i visse særlig penible situationer kræves der også en smule tålmodighed.
EnglishYou say that action is required and that meetings are not going to move things on.
De siger, at der skal handles, og at tingene ikke bliver bedre af at holde møder.
EnglishThe simplification and coherence of the legislation may perhaps have required this.
Det ville forenklingen og den lovgivningsmæssige sammenhæng måske have anbefalet.
EnglishBefore they become Member States, however, further efforts are of course required.
Men inden de bliver medlemmer, er der selvfølgelig brug for en yderligere indsats.
EnglishCourage and political will were required on all sides to achieve this result.
For at nå dette resultat var der nemlig behov for alles mod og politiske vilje.
EnglishIf another legal basis is required, the Treaty must, in our view, be altered.
Hvis man ønsker et andet retsgrundlag, må traktaten efter vores opfattelse ændres.
EnglishLawyers should not be required to act against those whom they have to protect.
Advokater må ikke forpligtes til at handle til skade for dem, som de skal forsvare.
EnglishIn that context the required initiatives and the required support should be set up.
Og i den forbindelse bør de fornødne initiativer og den fornødne støtte etableres.
EnglishPlease be aware that not all publishers are required to provide tax information.
Bemærk, at det er ikke alle udgivere, der skal indsende skatteoplysninger.
EnglishAt the moment the list is, as I say, a negative list and it is added to as required.
I øjeblikket er der som sagt tale om en negativliste, som udvides efter behov.
EnglishSpecial attention is also required for the costs of the means of production.
Det er også nødvendigt at lægge særlig vægt på udgifterne til produktionsmidlerne.
EnglishIt is clear to us that a continuing substantial level of EC aid will be required.
Vi er klar over, at der også fremover vil være brug for en betragtelig støtte fra EU.
EnglishA much greater effort is required, but our means and resources are strictly limited.
Der er behov for en meget stor indsats, men ressourcerne er stærkt begrænsede.
EnglishIn order to keep to the timetable, we must put in the efforts required now.
For at holde tidsplanerne må vi gøre os de anstrengelser, som nu er nødvendige.
EnglishThe Member States were required to transpose the directive by 10 August 2000.
Medlemsstaterne havde pligt til at gennemføre direktivet inden den 10. august 2000.
EnglishA joint and coordinated strategy across the policy spectrum is what is required.
Derfor skal de kombineres med foranstaltninger på en række andre områder.
EnglishThe network of information which will be required in this context will be broad.
Det netværk af informationer, der i den forbindelse er behov for, vil blive omfattende.