"In these circumstances" - Tanskankielinen käännös

EN

"In these circumstances" tanskaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "In these circumstances".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "In these circumstances" tanskaksi

in adverbi
Danish
in prepositio
Danish
these pronomini
Danish
circumstances substantiivi
Danish
circumstance substantiivi

Esimerkkejä "In these circumstances"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
Under disse omstændigheder bør forsigtighedsprincippet spille en afgørende rolle.
EnglishIn those circumstances it is not appropriate to apply the precautionary principle.
Det er under de omstændigheder ikke relevant at anvende forsigtighedsprincippet.
EnglishIn these circumstances, preparing for Congo's reconstruction is wishful thinking.
At forberede genopbygningen af Congo er ønsketænkning under disse omstændigheder.
EnglishMeasures must be put in place to prevent similar circumstances from arising again.
Der skal træffes foranstaltninger for at forhindre, at nogle lignende sker igen.
EnglishIt is, however, the agreement that was possible under the current circumstances.
Det er imidlertid den aftale, der var mulig under de nuværende omstændigheder.
EnglishIn the circumstances, we can be satisfied with the overall outcome of the summit.
Det samlede resultat af topmødet kan vi efter omstændighederne være tilfredse med.
EnglishMadam President, in these circumstances, I must put to you a personal question.
Fru formand, under disse omstændigheder må jeg stille Dem et personligt spørgsmål.
EnglishWe understand the circumstances which led the Austrian Government to suggest it.
Vi forstår de bevæggrunde, som den østrigske regering har haft til at fremsætte det.
EnglishUnder these circumstances there was no question of us supporting it with our vote.
Der kan på disse betingelser ikke være tale om at støtte den med vores stemme.
EnglishIn these circumstances, my group is obviously trying to define a few priorities.
Den første, som går i ordførerens retning, består i at maksimere gennemslagskraften.
EnglishThe pressure of circumstances is certain to force us to do this in the future.
Det vil det udefrakommende pres uden tvivl tvinge os til at gøre i fremtiden.
EnglishUnder no circumstances can it mean the free movement of traffickers and criminals.
Det må under ingen omstændigheder være fri bevægelighed for smuglere og forbrydere.
EnglishUnder no circumstances can I support the desire to " soften up ' directive 1408/ 71.
Jeg kan på ingen måde støtte ønsket om en» opblødning« af forordning 1408 / 71.
EnglishIn no circumstances must pregnancy be a cause for discrimination against women.
Graviditeten må under ingen omstændigheder være grund til diskrimination mod kvinden.
EnglishHe has not been quite as tough as he has tended to be in other circumstances.
Han har måske ikke været så hård, som han plejer at være i visse andre sammenhænge.
EnglishWe will continue to work towards it, albeit in very different circumstances.
Vi arbejder videre med det, selvom det bliver under helt andre omstændigheder.
EnglishMoreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Disse peger i øvrigt ikke altid i samme retning, hvis man ser på forskellige aspekter.
EnglishIt is one thing to encourage and quite another to take circumstances into account.
En ting er at tilskynde til noget, en anden er at tage situationer til efterretning.
EnglishWe particularly wish the delegation success under the current circumstances.
Vi ønsker i særdeleshed delegationen succes under de nuværende omstændigheder.
EnglishWhy, in these circumstances, is the liability of Total as charterer not recognised?
Hvorfor anerkender man da ikke under disse omstændigheder befragteren Totals ansvar?

Muita sanoja

English
  • In these circumstances

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.