"In concrete terms" - Tanskankielinen käännös

EN

"In concrete terms" tanskaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "In concrete terms".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "In concrete terms" tanskaksi

in adverbi
Danish
in prepositio
Danish
concrete substantiivi
Danish
concrete adjektiivi
Danish
to concrete verbi
terms substantiivi
term substantiivi

Esimerkkejä "In concrete terms"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn concrete terms this includes, for example, more staff for the PHARE programme.
Det betyder altså faktisk også en udvidelse af medarbejderstaben i eksempelvis PHARE-programmet.
EnglishThere should simply be more concrete terms of reference and guidelines.
Der skal blot være mere konkrete referenceværdier og retningslinjer.
EnglishIn concrete terms we have analysed the public procurement dimension of the Spanish law.
Rent konkret har vi analyseret den spanske lovgivnings dimension vedrørende offentlige indkøb.
EnglishIn that way, we shall be able to work on things in very much more concrete terms.
Jeg vil meget anbefale, at det sker for ansøgerlandene også.
EnglishWhen we create this added value it is important to do so in concrete terms.
Når vi skaber denne merværdi, gælder det om at være konkret.
EnglishThe Vision Group has produced an excellent model here, and one that should be put into more concrete terms.
Her har Vision Group præsteret et meget godt oplæg, som også bør konkretiseres.
EnglishMr President, I had asked the Commissioner to tell us in concrete terms what the Commission plans.
Hr. formand, jeg bad kommissæren om at sige os, hvad Kommissionen helt konkret påtænker at gøre.
EnglishIn quite concrete terms, this means reducing the influence of the Governing Board associated with the agency.
Helt konkret en begrænsning af den direktion, der er knyttet til agenturet.
EnglishIn concrete terms, Sir Leon Brittan, are you prepared to press for Article 20 of the GATT to be amended?
Helt konkret, Sir Leon Brittan, er De parat til at arbejde for en ændring af GATT ' s artikel 20?
EnglishFor the Germans this means giving up almost DM 1 500 per month, to put it in concrete terms.
For tyskerne betyder det i praksis, at man giver afkald på DEM 1.500 om måneden, for nu at sige det helt klart.
EnglishTranslated into concrete terms, this means the criteria that determine the absorption capacity of the Union.
Konkret betyder det, at det handler om kriterierne for EU ' s evne til at optage nye medlemmer.
EnglishIn concrete terms, this means that for instance in Austria 150 000 businesses are in a disadvantaged area.
Konkret betyder det, at eksempelvis i Østrig ligger 150.000 bedrifter i et svagere stillet område.
EnglishIn concrete terms, it is crucial to review the procedures for honouring the budget votes.
Rent konkret er det meget vigtigt, at procedurerne bliver lavet om, så de budgetmæssige afstemninger kan gennemføres.
EnglishWe must think in concrete terms and we must take action.
Vi må være konkrete, og vi skal skride til handling.
EnglishLooking to the future, we need a system of European electoral law which is formulated in clear and concrete terms.
Når vi ser ind i fremtiden, har vi brug for en europæisk valgret, som er formuleret klart og konkret.
EnglishIn concrete terms we know that 70 % of mergers go wrong.
Konkret ved vi, at 70 % af fusionerne går skævt.
EnglishSo what in concrete terms have we put forward today?
Hvad er det så, vi rent konkret har fremsat i dag?
EnglishIn more concrete terms, fewer countries have signed up to the framework decision than the Council of Europe's Convention.
Men ikke nok med det, der er knyttet færre lande til rammeafgørelsen end til Europarådets konvention.
EnglishIn concrete terms, I mean that the substances below one tonne should remain outside the scope of the new policy for the time being.
Konkret mener jeg hermed, at stoffer under 1 t foreløbig skal holdes uden for den nye politik.
EnglishIn concrete terms, the EU sent 587 short-term election observers from the EU Member States for the elections on 26 December.
Nærmere bestemt udsendte EU 587 korttidsobservatører fra EU ' s medlemsstater til valget den 26. december.

Muita sanoja

English
  • In concrete terms

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.