"I suppose" - Tanskankielinen käännös

EN

"I suppose" tanskaksi

DA

EN I suppose
volume_up

I suppose (myös: I guess)
volume_up
vist {adv.}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "I suppose" tanskaksi

I pronomini
Danish
to suppose verbi

Esimerkkejä "I suppose"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTherefore, on that score, I suppose I should say: let us have more of them!
Af den grund burde jeg derfor nok sige, at vi bør have flere af sådanne betænkninger!
EnglishIn the end, I suppose that it is Prime Minister Putin who will decide.
I sidste ende tror jeg, det er premierminister Putin, der træffer beslutningen.
EnglishI do not think it is a very useful practice, but I suppose it is better than nothing at all.
Jeg synes ikke, det er en særlig god løsning, men det er da bedre end ingenting.
EnglishI suppose it is appropriate that a man of his origins should be doing that.
Jeg går ud fra, at det er passende, at det er en mand med hans baggrund, der gør dette.
EnglishUnless it is deliberate I suppose we must soldier on like this.
Hvis det ikke er hensigten i Parlamentet, skal vi endelig fortsætte på den måde.
EnglishI suppose that, from that point of view, they certainly are effective.
Hvad det aspekt angår, må tjenesterne således efter min opfattelse siges at være effektive.
EnglishI suppose you are referring to the business owned by Mr Forrest.
Jeg nævner ham, fordi man har påstået, at en af mine sønner er gift med hr.
EnglishSimon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most.
Simon svarede og sagde: "Jeg holder for den hvem han eftergav mest?
EnglishThere is the will to grasp the opportunity to have a treaty, to be called, I suppose, EURENEW.
Viljen er der til at gribe chancen for at få en traktat, som formentlig skal hedde EURENEW.
EnglishFor I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
Thi jeg mener ikke at stå tilbage i noget for de såre store Apostle.
EnglishOur response to rural decline has come late in the day, but I suppose better late than never.
Vores reaktion på nedgangen i landdistrikterne er kommet meget sent, men bedre sent end aldrig.
EnglishI suppose that means that up until now he has been firing blanks!
Det betyder så formentlig, at han hidtil har skudt med løst krudt!
EnglishMr President, I suppose we will have to pay Commissioners overtime so that they can stay.
Hr. formand, jeg går ud fra, at der må betales overarbejdsbetaling til kommissærerne, så de kan blive.
EnglishI suppose you expect the Council to simply say yes.
Jeg forestiller mig, at det, man forventer, er, at Rådet svarer ja til det.
EnglishThe solutions we have got will, I suppose, have to do.
De løsninger, vi er nået frem til, kommer vi vel så til at nøjes med.
EnglishI suppose it does not hurt so much to chew off your own leg if you are caught in one of those.
Jeg går ud fra, at det ikke gør så ondt at bide sit eget ben af, hvis man er fanget i en af disse fælder.
EnglishI suppose we will take note of it but only in a few hours’ time, I fear.
Her vil vi gerne komme med to råd og to ønsker.
EnglishI suppose there is something in each of them that I admire.
De har sandsynligvis alle tre noget, som jeg godt kan lide.
EnglishI suppose that we are now less confrontational.
Jeg formoder, at vi nu er mindre tilbøjelige til at søge konfrontation.
EnglishMr President, I suppose I must thank you for your answer, but I cannot say I am happy with it.
For Bolivia har EU været og vil fortsat være en vigtig kilde til investeringer, handel og udviklingsbistand.