"I spent some time" - Tanskankielinen käännös

EN

"I spent some time" tanskaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "I spent some time".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "I spent some time" tanskaksi

I pronomini
Danish
spent verbi
Danish
to spend verbi
Danish
some adjektiivi
some adverbi
Danish
some pronomini
Danish
time substantiivi
to time verbi

Esimerkkejä "I spent some time"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI spent some time working on a lot of these reports.
Jeg har været med til at arbejde på mange af disse betænkninger.
EnglishMr Dupuis, you will not be surprised to hear that I spent some time last night studying this matter.
Hr. Dupuis, De vil ikke blive overrasket over, at jeg har tilbragt en del af natten med at studere dette spørgsmål.
EnglishI can tell you this from first hand experience, as I spent some time there when both countries were still united.
Jeg kan fortælle Dem det, fordi jeg har opholdt mig der i lang tid, faktisk i den tid, hvor de to lande endnu var én helhed.
EnglishI spent some time too looking at the rights of disabled consumers who traditionally have gained employment in this field of the telecommunications industry.
Jeg har brugt tid på at se på rettighederne for handicappede brugere, der traditionelt har fået beskæftigelse på dette område af telekommunikationsindustrien.

Muita sanoja

English
  • I spent some time

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.