"I dare to" - Tanskankielinen käännös

EN

"I dare to" tanskaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "I dare to".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "I dare to" tanskaksi

I pronomini
Danish
to dare verbi
Danish
to adverbi
Danish
to prepositio
Danish
to konjunktio
Danish
to partikkeli
Danish

Esimerkkejä "I dare to"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBut I dare not do so without preparing myself and being able to seek justification.
Men jeg tør ikke gøre dette på en uforsvarlig måde og uden forberedelse.
EnglishI dare say that that has never been discussed either in the Council of Ministers.
Jeg formoder, at det heller aldrig er blevet drøftet i Ministerrådet.
EnglishI dare not even imagine what it would mean for the candidate countries.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det vil betyde for ansøgerlandene.
EnglishI dare to hope that this bizarre collusion is not the result of any shameful bargaining.
Jeg tør håbe, at denne besynderlige svigagtige aftale ikke er resultatet af en skammelig studehandel.
EnglishI dare to believe that you can be reassured by this.
Jeg vover derfor at tro, at De føler Dem beroliget med hensyn til dette punkt.
EnglishI dare say that is unlikely to help matters overall.
Om det er godt for sagen i sin helhed, det vil jeg tillade mig at tvivle på.
EnglishI dare not imagine that some of us might be completely irresponsible.
Jeg vover ikke at forestille mig, at der er nogen her, der kan finde på at være fuldstændig uansvarlige.
EnglishHowever, I dare to stand up and say that point 27 should be sufficient up to and including the year 2006.
Men jeg vover at stille mig op og sige, at punkt 27 skulle være tilstrækkeligt til og med år 2006.
EnglishI dare not imagine where this will lead us in the future, when the pressure will be even stronger.
Jeg kan kun forestille mig, hvad dette vil føre til i fremtiden, når presset på Kommissionen stiger yderligere.
EnglishI dare say this because I belonged to such a set-up myself for years, namely during the Beijing period.
Jeg tør sige dette, fordi jeg selv i årevis har været medlem af et sådant selskab, nemlig i Beijing-perioden.
EnglishI dare say India is a threshold country, but it is also on the threshold of a dangerous instability in the region.
Indien er et tærskelland, udmærket, men det står også på tærsklen til en farlig ustabilitet i regionen.
EnglishPimenta, this plan is presented under my name and I dare hope that the Director-General has not betrayed me.
Hr. Pimenta, denne meddelelse er fremsendt i mit navn, og jeg håber, generaldirektøren ikke har forrådt mig.
EnglishI dare to hope that the action plans which the Member States are going to submit will take this need into consideration.
Jeg vover at håbe, at medlemsstaterne i de handlingsplaner, de indsender, vil overveje denne nødvendighed.
EnglishI dare to say 'our objectives ' because the Commission and the Parliament can surely agree on what our goals are.
Først og fremmest at koordinere bekæmpelsen af terrorbølgen uden at ofre grundlæggende civile rettigheder og friheder.
EnglishMrs Jackson, my backbencher colleague, wonders how I dare challenge her estimates on the costs.
Fru Jackson, min backbencher -kollega, spørger sig selv, hvorledes jeg vover at anfægte hendes beregninger over omkostningernes størrelse.
EnglishI dare not imagine what will happen next week, when we begin to discuss the reform of the COM in wine.
Jeg tør ikke forestille mig, hvad der vil ske i næste uge, når vi begynder at tale om reformen af den fælles markedsordning for vin.
EnglishI dare say that the report in its present form will not help to alleviate the suffering of the people of Iraq.
Jeg tvivler på, at betænkningen i denne form er til nogen hjælp med henblik på at mindske den irakiske befolknings lidelser.
EnglishAs for what the relief will go for, I dare say some reconstruction will be necessary after the Nato air strikes.
Med hensyn til, hvad nødhjælpen skal bruges til, er der nok behov for en del genopbygning efter NATO ' s luftbombardementer.
EnglishI dare to hope that they will be kept.
EnglishIf, as I expect, Mrs McNally's amendment is accepted, I dare say we shall talk not about a treaty, but at least about a charter.
Jeg håber, såfremt ændringsforslaget af fru McNally godkendes, at vi i den forbindelse ikke taler om en traktat, men derimod om et charter.

Muita sanoja

English
  • I dare to

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.