"I cannot do" - Tanskankielinen käännös

EN

"I cannot do" tanskaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "I cannot do".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "I cannot do" tanskaksi

I pronomini
Danish
to do verbi

Esimerkkejä "I cannot do"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would have gladly joined in this topic, too, but unfortunately I cannot do it.)
Jeg ville med glæde have medtaget dette spørgsmål, men det kan jeg desværre ikke.)
EnglishHaste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither!
men red dig hurtigt derhen thi jeg kan intet gøre før du når derhen!
EnglishMr Nobilia has come up with a very good proposal, and I cannot do other than endorse it.
Hr. Nobilia er kommet med et meget godt forslag, som jeg kun kan støtte.
EnglishI cannot do anything for 2007, because we do not have the financial perspective.
Det er nok desværre ikke i morgen, Sudan kan klare sig selv.
EnglishFinally, I cannot do other than address the violence that is current within immigrant communities.
Endelig vil jeg komme ind på den type vold, som eksisterer i indvandrersamfundene.
EnglishI cannot do that, it is against the Rules of Procedure.
Det er ikke i overensstemmelse med forretningsordenen, og det kan jeg ikke gøre.
English'I cannot do what you want and vote against this report.
" Jeg kan ikke stemme imod denne betænkning, selv om du gerne ville have det.
EnglishI cannot do any more to make things clear and establish what the House's decision is to be.
Jeg kan ikke gøre mere for at være entydig og få den korrekte opfattelse af Parlamentets holdning.
EnglishI have not taken anything off the agenda because I cannot do so.
Jeg har ikke taget noget af dagsordenen, for det kan jeg ikke.
EnglishI hope that I will soon be able to give you a concrete answer, but I cannot do that today.
Jeg håber, at jeg snart vil være i stand til at give Dem et konkret svar, men jeg kan ikke gøre det i dag.
EnglishI cannot do anything about it myself, but you are quite right.
Personligt tror jeg ikke, at jeg kan gøre noget ved det.
EnglishI cannot do the job of the whole Commission, but I can at least try to propose some useful measures.
Jeg kan ikke gøre hele Kommissionens arbejde, men jeg kan i det mindste foreslå nogle nyttige foranstaltninger.
EnglishI cannot do that, as we have strict rules on Question Time and each Commissioner is allotted 20 minutes.
Medlemsstater med laksefiskeri har udviklet forvaltningsstrategier til håndtering af dette vanskelige problem.
EnglishYou are right, but I cannot do anything about it now.
De har ret, men jeg kan ikke ændre noget ved det nu.
EnglishWhat I cannot do at the moment is allow a vote on something which contravenes the Rules of Procedure.
Hvad jeg ikke kan gøre i dette øjeblik, er at sætte noget til afstemning, som er i modstrid med forretningsordenen.
EnglishI cannot do more than has already been done.
Jeg kan ikke gøre mere end det, der er blevet gjort.
EnglishI hear what you say but I cannot do that.
Jeg hører, hvad De siger, men jeg kan ikke gøre det.
EnglishAt this point, however, I cannot do anything.
Jeg kan intet stille op på nuværende tidspunkt.
EnglishI am afraid that I cannot do any more at this point.
EnglishI cannot do other than encourage the Romanians to continue acting in such a decisive way, and then, I think, we may yet reach our destination.
Udkastet til forfatning er på ingen måde tilpasset det udvidede Europa, og det af to årsager:

Muita sanoja

English
  • I cannot do

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.