"I can imagine" - Tanskankielinen käännös

EN

"I can imagine" tanskaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "I can imagine".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "I can imagine" tanskaksi

I pronomini
Danish
can substantiivi
can verbi
Danish
to can verbi
to imagine verbi

Esimerkkejä "I can imagine"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThen I can imagine that voluntary agreements at European level might make sense.
Så kan jeg forestille mig, at frivillige aftaler er hensigtsmæssige på europæisk plan.
EnglishI can imagine our having to play that role very actively in Johannesburg.
Jeg forestiller mig, at vi skal spille en meget aktiv rolle på Johannesburg-mødet.
EnglishHowever, I can imagine that the Council will be more inclined to subscribe to our proposal.
Jeg kunne dog godt forestille mig, at Rådet nok snarere følger det, vi foreslår.
EnglishI can imagine that every member of the Council will have a different priority.
Jeg kan forestille mig, at de enkelte medlemmer af Rådet vil have forskellige prioriteringer.
EnglishI can imagine that they would like that, but that can hardly be what Parliament intended.
Jeg kan tænke mig, at de er tilfredse med den ordning, men det kan ikke være i Parlamentets interesse.
EnglishOnce again, President, I can imagine easier tasks.
Endnu en gang, hr. formand, kunne jeg forestille mig nemmere opgaver.
EnglishI can imagine a whole series of'similar characteristics '.
Men hvordan tænker han sig at anvende dette begreb?
EnglishI can imagine that we would then be able to lay to rest the misgivings others have, and come to a common position on this.
Jeg tror, at vi dermed overvinder andres betænkeligheder og kan nå frem til en fælles holdning.
EnglishI can imagine that there are such countries.
Jeg kan forestille mig, der findes sådanne lande.
EnglishI can imagine that some of my French colleagues here are rather cautious as regards their former colony.
Jeg kan forestille mig, at en række af mine franske kolleger her i Parlamentet er noget forsigtige med deres tidligere koloni.
EnglishI can imagine that the gap is regarded with great satisfaction by all those who want neither intensification, nor enlargement.
Jeg kan forestille mig, hvordan dette iagttages af dem, der hverken ønsker en udvidelse eller en fordybning.
EnglishI can imagine no situation in which the conditions giving entitlement to subsidiary protection are present five years running.
Der er dog efter min mening ingen situation, hvor forudsætningerne for subsidiær beskyttelse er til stede i fem år.
EnglishI can imagine that Great Britain, Sweden and Denmark will think twice before embarking on the euro adventure.
Jeg kan forestille mig, at Storbritannien, Sverige og Danmark vil tænke sig om en ekstra gang, inden de kaster sig ud i euroeventyret.
EnglishI can imagine a stressed-out pig would be able to handle the stress far better if it were not about to be slaughtered at all.
Jeg kunne forestille mig, at et stresset svin langt bedre kunne tåle stressen, hvis det overhovedet ikke blev slagtet.
EnglishI can imagine that you want this.
Jeg kan forestille mig, at De ønsker dette.
EnglishMr President, I can imagine that a number of MEPs who were against this directive at the time are now satisfied with it.
Hr. formand, jeg kan godt forestille mig, at nogle kolleger, der allerede dengang var imod dette direktiv, er tilfredse med det nu.
EnglishI can imagine just how difficult the debates must have been bearing in mind the importance and technicality of this subject.
I betragtning af, hvor teknisk og betydningsfuldt dette emne er, kan jeg forestille mig, hvor vanskelig debatten må have været.
EnglishI can imagine that the removal of prejudice, as you referred to earlier Commissioner, is not a matter of course in such situations.
Jeg kan forestille mig, at det, som De sagde, hr. kommissær, fjernelse af fordomme, ikke er en selvfølge i sådanne situationer.
EnglishI can imagine that one might ask a neighbouring country: 'Is it a problem for you if my shoe repairer is subject to a reduced rate of VAT?
Jeg kan forstille mig, at man spørger et naboland, om det har problemer med, at ens skomager leverer til en nedsat momssats.
EnglishBut I can imagine that other people would argue against this, saying: no, it is important to be involved in this as a Union.
Men jeg kan forestille mig, at der også er andre argumenter for at sige: Nej, det er vigtigt for Den Europæiske Union, at den beskæftiger sig med dette.

Muita sanoja

English
  • I can imagine

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.