"I came in" - Tanskankielinen käännös

EN

"I came in" tanskaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "I came in".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "I came in" tanskaksi

I pronomini
Danish
to come verbi
Danish
in adverbi
Danish
in prepositio
Danish

Esimerkkejä "I came in"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMr President, when I came in I was immediately confronted by three surprises.
Hr. formand, da jeg kom ind, blev jeg umiddelbart overrasket over tre ting.
EnglishSince I came to this House in 1984, Wagonlit has provided an excellent service.
Siden jeg blev valgt ind i Parlamentet i 1984, har Wagonlit ydet en særdeles god service.
EnglishI came in here today to be greeted by huge wafts of smoke, courtesy of Mr Brok.
Da jeg kom ind i salen i dag, blev jeg mødt af store røgskyer fra hr.
EnglishThis issue has been going on for a long time now, long before I came to the Commission.
Denne sag har varet i meget lang tid nu og i lang tid, inden jeg kom til Kommissionen.
EnglishNow after many years I came to bring alms to my nation, and offerings.
Men efter flere Års Forløb er jeg kommen for at bringe Almisser til mit Folk og Ofre
EnglishMr President, I would like to inform the House of the problem that I came across yesterday.
Jeg kan ikke afbryde afstemningen for at give plads til en forklaring af denne art.
EnglishWhen I came to our Group, Mr President, you said ʼ I am a free man.
Da jeg indtrådte i vor gruppe, hr. formand, sagde De, at De var et frit menneske.
EnglishI asked the Sittings Directorate, before I came here today, if what I propose was possible.
Jeg spurgte i Mødetjenesten, inden jeg kom hertil i dag, om det kunne lade sig gøre.
EnglishTo be quite honest, when I came to Brussels, I had a few prejudices about nationalities.
Da jeg kom til Bruxelles havde jeg ærlig talt et par fordomme vedrørende nationaliteter.
EnglishI came with the expectation that the Doha Round was a development round.
Jeg havde en forventning om, at Doha-udviklingsrunden rent faktisk var en udviklingsrunde.
EnglishI came to this procedure as a relatively new Member of this House.
Jeg kom til denne procedure som relativt nyt medlem af Europa-Parlamentet.
EnglishFor I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.
Thi jeg er kommen ned fra Himmelen ikke for at gøre min Villie men hans Villie som sendte mig.
EnglishWhen I came to this Parliament from the British House of Commons, I came with great expectations.
Da jeg kom til Parlamentet fra det britiske Underhus, havde jeg store forventninger.
EnglishI came to this sitting on the understanding that we were here to vote.
Jeg kom til dette møde i den forståelse, at vi var her for at stemme.
EnglishThou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.
Du gav mig intet Kys; men hun ophørte ikke med at kysse mine Fødder fra jeg kom herind.
EnglishMr President, before I came here for today's sitting, I was watching Finnish television.
Hr. formand, inden jeg kom over til mødet, så jeg finsk fjernsyn.
EnglishWhen examining the question I came across some very curious things.
Under undersøgelsen er jeg ganske vist stødt på de mærkværdigste ting.
EnglishSince I came into office, my aim has been to ensure sound and efficient management.
Lige fra jeg tiltrådte mit embede, har jeg bestræbt mig på at sikre en sund og effektiv forvaltning.
EnglishI waited as long as I was supposed to and stopped waiting when I came into this sitting.
Jeg ventede så længe, det var nødvendigt, indtil mødet begyndte.
EnglishI came with the expectations that the European Union meant what it said.
Jeg havde en forventning om, at man i EU mente, hvad man sagde.

Muita sanoja

English
  • I came in

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.