"wicked" - Suomenkielinen käännös

EN

"wicked" suomeksi

volume_up
wick {subst.}

EN wicked
volume_up
{adjektiivi}

wicked (myös: bad, dark, deep, dire)
volume_up
paha {adj.}
Once upon a time there was a white dove (Europe) and a wicked eagle (the United States).
Olipa kerran valkea kyyhky (Eurooppa) ja paha kotka (Yhdysvallat).
As Kant himself says, we cannot refuse the wicked man the respect that is his due as a man.
Kuten Kant sanoo, me emme voi kieltää pahalta ihmiseltä kunnioitusta, jonka hän ihmisenä ansaitsee.
wicked (myös: bad, catty, evil, foul)
volume_up
ilkeä {adj.}
wicked (myös: clean, clean-cut, dapper, fastidious)
volume_up
siisti {adj.}
wicked (myös: foul, sardonic, snide, venomous)
volume_up
häijy {adj.}
I am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.
En ole Miloševićin kannattaja: hän oli pahaa tarkoittava ja häijy kommunisti.
wicked (myös: mischievous, unruly)
wicked (myös: mischievous)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "wicked":

wicked
wick
English

Esimerkkejä "wicked"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishUse your magic slippers to defeat the computer-generated armies of the Wicked Witch."
Käytä taikakenkiäsi voittaaksesi ilkeän noidan tietokoneanimoidut armeijat."
EnglishAs Kant himself says, we cannot refuse the wicked man the respect that is his due as a man.
Kuten Kant sanoo, me emme voi kieltää pahalta ihmiseltä kunnioitusta, jonka hän ihmisenä ansaitsee.
EnglishBut there's also wicked joy, you can rejoice in someone's suffering.
On myös vahingoniloa, voi riemuita toisen kärsimyksestä.
EnglishMr Berthu, there is no wicked anonymous reviser.
Parlamentin jäsen Berthu, ei yksiköissä ole mitään nimetöntä ja pahansuopaa korjaajaa.
EnglishPublishing wicked comments or lies is certainly not a mark of goodwill in a political group.
Ilkeiden huomautusten tai valheiden julkaiseminen ei todellakaan kieli poliittisen ryhmän hyväntahtoisuudesta.
EnglishAll this was blamed on Brussels, on those wicked people in the European Commission, or in the European Parliament.
Tästä syytettiin Brysseliä, Euroopan komission tai Euroopan parlamentin pahansuopeita ihmisiä.
EnglishThey have suffered grievously over that time from countless evil and wicked acts by terrorists.
He ovat kärsineet ankarasti tuona aikana, jolloin terroristit ovat tehneet lukemattomia vahingollisia ja pahoja tekoja.
EnglishIts wicked persona is not to be excused or ameliorated.
Sen pahuutta ei voi puolustaa eikä parantaa.
EnglishNor are the poor more wicked than anyone else.
Köyhät eivät myöskään ole muita ihmisiä ilkeämpiä.
EnglishThe wicked Lisbon constitution already forces an unelected President and Foreign Minister on us all.
Kurjalla Lissabonin sopimuksella jo pakotetaan meidät kaikki hyväksymään presidentti ja ulkoministeri, joita ei valita vaaleilla.
EnglishThe Serbs are wicked, all of them.
EnglishAt present the dispossessed feel they have no stake in the future and that, under anybody' s reasoning, is a wicked waste.
Vähäosaiset tuntevat tällä hetkellä, ettei tulevaisuudella ole mitään annettavaa heille, ja se on varmasti kaikkien mielestä kamalaa haaskausta.
Englishno rest for the wicked
English   You wicked girl!
EnglishEncouraging children or young people to strap dynamite to themselves and to set out to kill others while killing themselves is deeply wicked.
Lasten tai nuorten rohkaiseminen kiinnittämään itseensä dynamiittia ja lähtemään tappamaan muita tappaen samalla itsensäkin on todella ikävää.
EnglishWe have heard in the debate today that the Convention must be defended against something wicked that is called national self-interest.
Tämänpäiväisessä keskustelussa olemme kuulleet todettavan, että valmistelukuntaa on puolustettava jotakin sellaista pahaa vastaan, josta käytetään nimitystä kansallinen etu.
EnglishI do not know the names of any of the innocent Afghan victims of this wicked war, but I do know that it has nothing to do with British interests.
Tiedossani ei ole tämän kieroutuneen sodan viattomien afgaaniuhrien nimiä, mutta tiedän, että sillä ei ole mitään tekemistä Yhdistyneen kuningaskunnan etujen kanssa.
EnglishWe have systems which are financially unsustainable, whose treatment of the younger and future generations is wicked, and yet we cannot muster the political will to change the situation.
Eläkejärjestelmät ovat taloudellisesti kestämättömiä, niissä kohdellaan huonosti nuoria ja tulevia sukupolvia, mutta meistä löydy poliittista tahtoa muuttaa tilannetta.