EN

while {substantiivi}

volume_up
while (myös: age, appointment, clock, date, era, stint, time)
Work in the Commission today is organized differently from a little while ago.
Komission työ on nykyään toisin järjestetty kuin jokin aika sitten.
A little while ago you spoke at length about events in Brussels.
Jokin aika sitten puhuitte pitkään tapahtumista Brysselissä.
A while ago this House debated and adopted an excellent report by Mr Rack.
Neuvottelimme jokin aika sitten Rackin erinomaisesta mietinnöstä täällä ja päätimmekin siitä.

Esimerkkejä "while"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut while we can accept that principle, we must also have sufficient guarantees.
Jos meidän on hyväksyttävä tämä periaate, sen ehtona on oltava riittävät takuut.
EnglishYet we subsidise the growing of tobacco plants while we cut down cannabis plants.
Siitä huolimatta tuemme tupakan viljelyä samalla kun tuhoamme kannabisviljelmiä.
EnglishWhile she has the requisite power and influence, she should make that commitment.
Koska hänellä on valta vaikuttaa asiaan, hänen olisi tehtävä tällainen sitoumus.
EnglishThey were promised more development aid while they are, in fact, receiving less.
Niille luvattiin kehitysavun lisäämistä, vaikka tosiasiassa sitä on vähennetty.
EnglishTurn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Kytke laitteeseen virta ja odota, että Windows etsii ja asentaa oikean ohjaimen.
English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
EnglishAs someone stated, it has taken quite a while to get 27 Member States to ratify.
Kuten joku sanoi, 27 jäsenvaltion saaminen ratifioimaan on kestänyt sangen kauan.
EnglishWhile the Lisbon Treaty is an undisputed success, one should beware of hubris.
Vaikka Lissabonin sopimus on kiistämätön menestys, emme saa tulla ylimielisiksi.
English(Laughter) So, I had to add handcuffs, while holding my breath, to escape from.
(Naurua) Joten minun piti lisätä käsiraudat, ja irrottaa ne pidättäessäni henkeä.
EnglishThere are still strange cases of people committing suicide while in police custody.
Vieläkin kuulee poliisin huostassa olleiden ihmisten merkillisistä itsemurhista.
EnglishWhile talking about the Commission, Mr President, you mentioned the Convention.
Arvoisa puheenjohtaja, komissiosta puheen ollen, mainitsitte valmistelukunnan.
EnglishMr President, another ten emigrants drowned yesterday while trying to reach Italy.
Arvoisa puhemies, eilen hukkui taas kymmenen Italiaan pyrkinyttä maahanmuuttajaa.
EnglishOf that, 15% are in gold, while the remaining 85% consist of US dollars and yen.
15 prosenttia on kultaa ja jäljellä oleva 85 prosenttia dollareita ja jenejä.
EnglishThe EU cannot promote free trade while protecting its own agricultural market.
EU ei voi edistää vapaakauppaa ja suojella samalla omia maatalousmarkkinoitaan.
EnglishThe overall humanitarian situation, while still serious, continues to stabilise.
Yleinen humanitaarinen tilanne on edelleen vakava, mutta vakiintuu koko ajan.
EnglishIt takes a while, but I have to let go of them and just go there, and be there.
Se kestää jonkin aikaa, mutta minun pitää päästää siitä irti ja olla paikalla.
EnglishTypically, it happens when something goes wrong while the file is being saved.
Tavallisesti tiedosto vioittuu, kun jokin menee vikaan tiedostoa tallennettaessa.
EnglishBut while this creates opportunities, there are challenges we need to confront.
Tämä tarjoaa mahdollisuuksia mutta luo myös haasteita, joihin meidän on vastattava.
EnglishThese systems are important for controlling emissions while vehicles are being used.
Nämä järjestelmät ovat tärkeitä päästöjen valvonnassa, kun ajoneuvoja käytetään.
EnglishWill you really mind the shop single-handedly while we wait for Chancellor Merkel?
Aiotteko todellakin vain tarkkailla asioita odottaessamme liittokansleri Merkeliä?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "while":

while