"well-intentioned" - Suomenkielinen käännös

EN

"well-intentioned" suomeksi

EN

well-intentioned {adjektiivi}

volume_up
well-intentioned (myös: inoffensive)
I support this proposal because everything it contains is fair and well-intentioned.
Tuen tätä ehdotusta, koska se on kokonaisuudessaan oikeudenmukainen ja hyvää tarkoittava.
I should like to thank the Commissioner for her reply, which was doubtless well-intentioned.
Kiitän rouva komissaaria hänen vastauksestaan, joka oli epäilemättä hyvää tarkoittava.
Hyvää tarkoittava ei ole kuitenkaan aina hyvä.
However well intentioned our motives, we must act within the Community's proper competences.
Olipa aikomuksemme miten hyväntahtoinen tahansa, meidän on toimittava yhteisön oman toimivallan rajoissa.

Esimerkkejä "well-intentioned"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere are well-intentioned proposals to take special groups into account.
Siinä on hyvää tarkoittavia esityksiä tiettyjen ryhmien huomioon ottamisesta.
EnglishThis is exactly what is happening now, despite all our well-intentioned resolutions.
Juuri näin tapahtuu nyt, huolimatta kaikista hyvää tarkoittavista päätöslauselmistamme.
EnglishI respond to the honourable Member' s well-intentioned question in that way.
Vastaan arvoisan jäsenen hyvää tarkoittavaan kysymykseen tuolla tavalla.
EnglishThe problem, however, is with the implementation of these well-intentioned rules.
Ongelmana on kuitenkin näiden hyvää tarkoittavien sääntöjen toteutus.
EnglishThe conclusions incorporated into Mrs Flautre's report are well-intentioned.
Hélène Flautren mietintöön sisältyvissä päätelmissä tarkoitetaan hyvää.
EnglishI support this proposal because everything it contains is fair and well-intentioned.
Tuen tätä ehdotusta, koska se on kokonaisuudessaan oikeudenmukainen ja hyvää tarkoittava.
English   – Mr President, well-intentioned initiatives can sometimes have the wrong consequences.
   – Arvoisa puhemies, hyvää tarkoittavilla aloitteilla on joskus väärät seuraukset.
EnglishWell-intentioned colleagues have fallen naively into this anti-European trap.
Hyvää tarkoittavat ja sinisilmäiset kollegat ovat joutuneet tähän Euroopan-vastaiseen ansaan.
EnglishThe list includes a lot of well-intentioned, large and heavy presents.
Luetteloon sisältyy monia hyvää tarkoittavia, suuria ja raskaita lahjoja.
EnglishAre our certainly well-intentioned efforts still leading to the right results?
Päästäänkö hyvää tarkoittavilla toimillamme oikeisiin tuloksiin?
EnglishI should like to thank the Commissioner for her reply, which was doubtless well-intentioned.
Kiitän rouva komissaaria hänen vastauksestaan, joka oli epäilemättä hyvää tarkoittava.
EnglishResolutions and words, albeit well-intentioned, seem to achieve little.
Vaikka päätöslauselmat ja sanat voivatkin olla hyvää tarkoittavia, ne eivät näytä johtavan mihinkään.
EnglishMr President, the Eurovignette proposal is well intentioned.
(EN) Arvoisa puhemies, eurovinjettiehdotuksen tarkoitus on hyvä.
EnglishHowever well intentioned our motives, we must act within the Community's proper competences.
Olipa aikomuksemme miten hyväntahtoinen tahansa, meidän on toimittava yhteisön oman toimivallan rajoissa.
EnglishFor sound and well-intentioned reasons, things were done differently.
Sitä ei tehty hyvistä, hyvää tarkoittavista syistä.
EnglishHowever, we must be realistic because well-intentioned proposals can sometimes create problems.
Meidän on kuitenkin pysyttävä realisteina, koska hyväntahtoiset ehdotuksetkin voivat joskus aiheuttaa ongelmia.
EnglishThe proposal submitted to us by the Netherlands is well intentioned but in the wrong form.
Alankomaiden meille esittämä ehdotus on tehty hyvässä tarkoituksessa mutta väärässä muodossa.
EnglishThere must be less focus on stating shared positions that are as hollow as they are well intentioned.
Vähemmän painoa yhteisille periaatteellisille muotoiluille, jotka ovat yhtä tyhjiä kuin hyvää tarkoittavia.
EnglishMany of the proposals in this report are well intentioned.
Monet tämän mietinnön ehdotukset tarkoittavat hyvää.
EnglishTake a leaf - and this really is meant as well-intentioned advice - out of the European Union's book in this case.
Ottakaapa Euroopan unionista esimerkkiä tässä asiassa - ja tämä on todella hyvää tarkoittava neuvo.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "well-intentioned":

well-intentioned

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "well-intentioned" suomeksi

well interjektio
well adverbi
well substantiivi
well adjektiivi
well done adjektiivi
Finnish
well done interjektio
well tried adjektiivi