EN

warrant {substantiivi}

volume_up
The European search and arrest warrant will be an essential element of this but by no means the only one.
Yhteistä oikeusaluetta ja sisäistä aluetta, johon etsintää ja pidättämistä koskeva eurooppalainen määräys kuuluu olennaisena, vaikkakaan ei ainoana osana.
warrant (myös: guardian, protector)
warrant (myös: pink slip)
warrant

Esimerkkejä "warrant"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would point out that the next item on the agenda is the European arrest warrant.
Muistuttaisin, että esityslistalla on seuraavana eurooppalainen pidätysmääräys.
EnglishNonetheless, we believed that, on balance, the arrest warrant was the right move.
Olemme kuitenkin sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan pidätysmääräys oli oikea askel.
EnglishItaly is the only country not to have implemented the European arrest warrant.
Italia on ainoa maa, joka ei ole pannut täytäntöön eurooppalaista pidätysmääräystä.
EnglishWhat do you intend to do to speed up the introduction of the European arrest warrant?
Mitä aiotte tehdä eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöönoton nopeuttamiseksi?
EnglishMr Bossi went on to say that the European arrest warrant is a crime in itself’.
Bossi jatkoi todeten, että eurooppalainen pidätysmääräys on itsessään rikos.
Englishthe euro area that would warrant an upward revision to this assumption.
Mitä tulee BKT:n trendikasvua koskevaan oletukseen, EKP:n neuvoston mielestä ei
EnglishThe Commission does not think that we need to recast the European Arrest Warrant.
Komissio ei pidä eurooppalaisen pidätysmääräyksen uudelleen laatimista tarpeellisena.
EnglishIf we do this, then we sign the final death warrant for European Union seafarers.
Jos sallimme sen, sinetöimme lopullisesti Euroopan unionin merenkulkijoiden kohtalon.
EnglishOne Member State is threatening to block progress towards a European arrest warrant.
Eräs jäsenvaltio uhkaa pysäyttää edistymisen kohti eurooppalaista pidätysmääräystä.
EnglishWhat is at issue, then, are the anti-terrorist laws and a European arrest warrant.
Kyse on siis terrorismin vastaisista laeista ja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä.
EnglishAs things stand, the European arrest warrant has not yet been ratified by my country.
Tätä nykyä oma kotimaani ei ole vielä ratifioinut eurooppalaista pidätysmääräystä.
EnglishI was asked very particularly by Mr Schulz about the European arrest warrant.
Jäsen Schulz kysyi minulta erityisesti eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä.
EnglishThe European arrest warrant is very important - in fact, of the utmost importance.
Eurooppalainen pidätysmääräys on hyvin tärkeä - itse asiassa se on äärimmäisen tärkeä.
EnglishPlease be assured that the Christian Democrats warrant my absolute respect.
Lisäksi haluan teidän tietävän, että kunnioitan valtavasti kristillisdemokraatteja.
EnglishThe same applies to the second proposal, relating to the European arrest warrant.
Sama pätee eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan toiseen ehdotukseen.
EnglishThe European search and arrest warrant will not come into force for a few months.
Eurooppalainen pidätysmääräys tulee voimaan vasta parin kuukauden päästä.
EnglishIf proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
Mikäli tarvitaan todisteita, riittää, kun katsomme eurooppalaista pidätysmääräystä.
EnglishMadam President, Ms Sippel described the European Arrest Warrant as a baby.
(EN) Arvoisa puhemies, jäsen Sippel vertasi eurooppalaista pidätysmääräystä lapseen.
EnglishI will repeat that quotation: ‘The European arrest warrant is a crime in itself.
Toistan lainauksen: "Eurooppalainen pidätysmääräys on itsessään rikos.
EnglishThree years after the arrest warrant was adopted, the situation remains unchanged.
Pidätysmääräyksen hyväksymisestä on kulunut kolme vuotta, mutta tilanne on edelleen sama.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "warrant":

warrant
arrest warrant