EN

waiting {substantiivi}

volume_up
waiting (myös: anticipation)
It was slow in coming but well worth waiting for.
Se tuli ulos hitaasti, mutta odottaminen kannatti.
From talking to women with breast cancer, it is the waiting which is the most worrying.
Sen perusteella, mitä rintasyöpää sairastavat naiset ovat kertoneet, odottaminen on kaikkein pahinta.
Action will be hard and demand political sacrifices, but waiting longer would be irresponsible.
Tarvittavat toimet ovat ankaria ja vaaditaan poliittisia uhrauksia, mutta odottaminen olisi vastuutonta.
waiting (myös: expectancy, expectation, wait)
Waiting half an hour could, tragically, be half an hour too long.
Puolen tunnin odotus voi traagisesti kestää puoli tuntia liian kauan.
(EN) Arvoisa puhemies, toivottavasti odotus palkitaan.
Long waiting and transfer times at borders and the fact that direct international connections have ceased to exist are a cause of frustration.
Pitkät odotus- ja vaihtoajat rajoilla ja aiempien kansainvälisten jatkoyhteyksien katoaminen aiheuttavat ärtymystä.

Esimerkkejä "waiting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese are all proposals that we are waiting for from the Commission, Mr Barroso.
Näitä kaikkia ehdotuksia me odotamme komissiolta, arvoisa puheenjohtaja Barroso.
EnglishHowever, we are still waiting for an account of the true costs of this reform.
Odotamme silti edelleen selvitystä tämän uudistuksen todellisista kustannuksista.
EnglishWhat Europeans are waiting for is the affirmation of their own European identity.
Eurooppalaiset odottavat, että heidän eurooppalaista identiteettiään vahvistetaan.
EnglishThe Court is obviously waiting for clarification from the European legislature.
Tuomioistuin odottaakin nähtävästi selvennystä yhteisön lainsäädäntöelimiltä.
EnglishIt is ordinary Iraqis who are waiting most impatiently for concrete assistance.
Juuri tavalliset irakilaiset odottavat konkreettista apua kaikkein kärsimättömimmin.
EnglishWe are now waiting for an explanation as to how this electronic system functions.
Odotamme, että saamme selvityksen siitä, miten tämä elektroninen järjestelmä toimii.
EnglishVenezuela has been waiting since last December for the aid it was promised.
Esimerkiksi Venezuela on odottanut luvattuja tukia jo viime joulukuusta lähtien.
EnglishWe want to see the decision taken on Friday evening, not waiting until Strasbourg.
Haluamme, että päätös tehdään perjantai-iltana, emmekä halua odottaa Strasbourgiin.
EnglishNobody is waiting for ad hoc rules and regulations that are dictated by panic.
Kukaan ei odota tapauskohtaisia, paniikissa saneltuja sääntöjä ja asetuksia.
EnglishMore than 60 000 patients are waiting for a heart, liver, lung or kidney transplant.
Yli 60 000 potilasta odottaa sydän-, maksa-, keuhko- tai munuaissiirrännäistä.
EnglishMoreover, waiting times have become even longer over the past three years.
Lisäksi odotusajat ovat pidentyneet entisestään kuluneiden kolmen vuoden aikana.
EnglishThe people of Europe were waiting for this signal, that of a more protective Europe.
Euroopan kansat odottivat tällaista osoitusta suojelevamman Euroopan syntymisestä.
EnglishThis is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.
Sitä me odotamme, mutta odottaessamme meidän on löydettävä muita ratkaisuja.
EnglishHere the EU is still waiting for a number of G7 countries to play their part.
Tässä asiassa EU odottaa yhä, että tietyt G7-maat hoitaisivat oman osuutensa.
EnglishThe world was waiting to hear my words on Socrates and was deprived of them.
Maailma odotti kuulevansa sanani Sokrates-ohjelmasta, jotka siltä riistettiin.
EnglishWithout scientific credibility, another disaster will be waiting for us in Mexico.
Ilman tieteellistä uskottavuutta meitä odottaa Meksikossa toinen katastrofi.
EnglishWe are waiting to see, therefore, whether these new measures prove any more useful.
Me odotamme siksi, osoittautuvatko nämä uudet toimenpiteet yhtään hyödyllisemmiksi.
EnglishNow, two years after that date, we are still waiting for something to happen.
Nyt kaksi vuotta tuon päivämäärän jälkeen odotamme yhä, että jotain tapahtuu.
EnglishHowever, we are waiting with a great deal of interest for legally binding proposals.
Odotamme kuitenkin erittäin kiinnostuneina oikeudellisesti sitovia ehdotuksia.
EnglishSo should I sit around doing nothing, just waiting for something to turn up?
Pitäisikö minun siis istua toimettomana ja vain odottaa, että jotain tapahtuu?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "waiting":

waiting
wait