EN

vote {substantiivi}

volume_up
vote (myös: ballot, poll, voting)
The vote on Amendment 3 and the final vote were, in my view, extremely important.
Äänestys tarkistuksesta 3 sekä lopullinen äänestys olivat mielestäni äärimmäisen tärkeitä.
The vote actually took place in March and what we are now witnessing is the final vote.
Kyseinen äänestys järjestettiin maaliskuussa ja nyt pidetään lopullinen äänestys.
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Ioannis Sarmas) (vote)
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Ioannis Sarmas) (äänestys)
vote (myös: audio, sound, tone, voice)
A vote against this report is an emphatic vote in favour of increased subsidiarity.
Äänestäminen mietintöä vastaan on selkeästi ääni toissijaisuuden lisäämisen puolesta.
The Irish vote is a definite vote in favour of Europe.
Irlannin äänestystulos on selvä ääni Euroopan puolesta.
The vote of the European Parliament is purely consultative.
Euroopan parlamentilla on vain lausunnon antava ääni.

Esimerkkejä "vote"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
Olisi vielä kerran korostettava, että mietinnön tekstistä on tarkoitus äänestää.
EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
En tiedä, mitä äänestyksen aikana tapahtuu, mutta emme voi sivuuttaa tätä asiaa.
EnglishWe will now vote on the request to take Mrs Van Lancker's report off the agenda.
Siirrytään äänestykseen pyynnöstä poistaa Van Lanckerin mietintö esityslistalta.
EnglishDischarge 2005: European Centre for the Development of Vocational Training (vote)
Vastuuvapaus 2005: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)
EnglishThat is why I thought I should make her happy by not giving explanations of vote.
Siksi ajattelin tehdä niin kuin hän haluaa ja olla antamatta äänestysselityksiä.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
EnglishI urge you to be flexible between now and when the vote is taken, Mr Hatzidakis.
Hyvä jäsen Hatzidakis, kehotan teitä joustavuuteen sekä nyt että äänestyksessä.
EnglishI am sure my colleagues will be able to support this report in the vote tomorrow.
Olen varma, että kollegani voivat tukea tätä mietintöä huomisessa äänestyksessä.
EnglishWe shall therefore vote in favour of the proposal, but do so without enthusiasm.
Äänestämme näin ollen ehdotuksen puolesta, mutta teemme sen innostumatta asiasta.
EnglishNaturally, as this is a compromise amendment, it is put to the vote beforehand.
Koska kyse on kompromissitarkistuksesta, siitä äänestetään luonnollisesti ensin.
EnglishThis brings the explanations of vote, and the agenda for the morning, to a close.
Keskustelu äänestysselityksistä ja tämän aamupäivän esityslistasta on päättynyt.
EnglishI put to the vote the request from the Group of the Party of European Socialists
Toimitan äänestyksen Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän pyynnöstä.
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
Äänestys Caroline Lucasin mietinnöstä toimitetaan torstaina 22. huhtikuuta 2009.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Päätöslauselmaesityksiä koskeva äänestys toimitetaan seuraavan istunnon aikana.
EnglishWe have therefore chosen to vote consistently in favour of the Commission's line.
Olemme siksi päättäneet äänestää johdonmukaisesti komission näkemyksen puolesta.
EnglishI am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.
Äänestän tyhjää, koska en halua äänestää vapaata liikkuvuutta vastaan unionissa.
EnglishThe vote on the resolution will take place tomorrow (Thursday 15 January 2009).
Äänestys päätöslauselmasta toimitetaan huomenna (torstaina 15. tammikuuta 2009).
EnglishMadam President, I refer to the vote on paragraph 21, not the proposed amendment.
Arvoisa puhemies, en puhu tarkistuksesta vaan 21 kohtaa koskevasta äänestyksestä.
EnglishI shall call for a vote on Mr Linkohr's motion, but not on Amendments Nos 1 to 5.
Annan äänestää kollega Linkohrin pyynnöstä, että tarkistuksista 1-5 ei äänestetä.
EnglishMy colleague Barbara Dührkop Dührkop will continue with the explanation of vote.
Ryhmäkollegani Barbara Dührkop jatkaa tästä eteenpäin selostamalla äänestystä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "vote":

vote
voting