EN

triumph {substantiivi}

volume_up
triumph (myös: conquest, disposal, gain, lot)
It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day.
Se ei ole voitto, mutta ei tappiokaan, ja manageri jatkaa ottelua joku toinen päivä.
This is a small prize for illegal immigrants and a major triumph for smuggling rings.
Tämä on pieni palkinto laittomille maahanmuuttajille ja suuri voitto salakuljetusverkostoille.
Its failure to be adopted was, as you know, described by Moscow as a 'triumph of good sense'.
Venäjän hallitushan luonnehti päätöslauselman hylkäämistä sanoilla "terveen järjen voitto".
triumph
Viime viikonloppu oli kommunikaation riemuvoitto.
Kyseessä on toivon riemuvoitto kokemuksen kustannuksella.
In this respect it would be a splendid triumph.
Tässä mielessä se olisi loistava riemuvoitto.
triumph (myös: exultation)
Also, in boycotting the Beijing Olympics, we deprive the Chinese authorities of their triumph.
Myös Pekingin olympiakisoja boikotoimalla me riistämme Kiinan viranomaisilta heidän voitonriemunsa.
triumph
triumph
triumph (myös: trump)
triumph
triumph (myös: trump)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "triumph":

triumph

Esimerkkejä "triumph"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOf course, central bankers point to their triumph in relation to inflation.
Keskuspankkien johtajat vetoavat nyt tietenkin menestykseensä inflaatiokysymyksessä.
EnglishA triumph of bureaucrats over experts from the sectors is not a good deal.
Virkamiesten asettaminen alakohtaisten asiantuntijoiden edelle ei ole hyvä ratkaisu.
EnglishThis is no reason to triumph over the failing opponent, but to help the people of Zimbabwe.
Tämä ei anna syytä riemuita vastustajan häviämisestä vaan auttaa zimbabwelaisia.
EnglishThe well-being of every individual and his or her right to life and peace must triumph.
Jokaisen ihmisen hyvinvoinnin ja hänen oikeutensa elää rauhan oloissa on oltava tärkeintä.
EnglishHe also described second marriages as 'the triumph of hope over experience'.
Hän myös kuvasi toista avioliittoa "toivon voitoksi kokemuksesta".
EnglishHis historic win in the Swedish general election was a personal triumph.
Hänen historiallinen voittonsa Ruotsin parlamenttivaaleissa oli henkilökohtainen saavutus.
EnglishThe confidence to make Europe triumph, that is what we are asking of you today.
Pyydän teiltä tänään luottamusta, jotta Eurooppa veisi voiton.
EnglishEven that compromise is no kind of triumph, but rather no more than a drop in the ocean.
Edes tämä kompromissi ei ole minkäänlainen saavutus, vaan pikemminkin vain pisara valtameressä.
EnglishAnd those freedoms - national freedoms - will triumph in the end, despite all your feeble machinations.
Kansakunnan vapaudet voittavat lopulta tehottomasta vehkeilystänne huolimatta.
EnglishModernisation can only triumph if barbaric practices and an evil past are brought to an end.
Modernisaatio voi onnistua vain, jos barbaariset käytännöt ja julma menneisyys jäävät taakse.
EnglishWe must also admit, however, that a great deal has gone wrong since this triumph.
Nyt meidän on kuitenkin todettava tämän menestyksen jälkeen, että moni asia ei toimi enää niin kuin ennen.
EnglishWithout government legislation, bad companies would triumph over the good ones in the competitive battle.
Ilman viranomaisten sääntelyä huonot yritykset voittavat kilpailussa hyvät yritykset.
EnglishAlso, in boycotting the Beijing Olympics, we deprive the Chinese authorities of their triumph.
Myös Pekingin olympiakisoja boikotoimalla me riistämme Kiinan viranomaisilta heidän voitonriemunsa.
EnglishThat will be a major triumph for Mr Sarkozy, he believes.
Presidentti Sarkozy luulee, että tästä tulee hänen suuri voittonsa.
EnglishAs one famous Irishman said, all it takes for evil to triumph is for good men to do nothing.
Kuten eräs kuuluisa irlantilainen sanoi, pahan voittoon riittää se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään.
EnglishIt is also proof of the triumph of our peoples over themselves.
Ne ovat hyväksyneet sen, että julkista taloutta tervehdytetään merkittävästi menestyksen takaamiseksi.
EnglishI regard as a triumph of common sense the fact that this report devotes sufficient attention to nuclear energy.
Katson terveen järjen voitoksi, että mietinnössä kiinnitetään riittävää huomiota ydinvoimaan.
EnglishThe recession as a result of the terrorist attacks on 11 September gives the perpetrators ultimate triumph.
Jos syyskuun 11. päivän terrori-iskuista seuraa taantuma, niin terroristit voittavat lopullisesti.
EnglishWe can, however, celebrate a genuine triumph in Ukraine.
Voimme kuitenkin iloita todellisesta voitosta Ukrainassa.
EnglishThey should have on their minds the profound example, the triumph offered by Europe's transformation of itself.
Heidän pitäisi muistaa erittäin hyvä esimerkki, itsensä Euroopan muutoksen tarjoama suursaavutus.