EN

total {substantiivi}

volume_up
total (myös: amount, bulk, degree, dose)
Russia has the highest rate of imprisonment in the world, 1 % of the total population.
Venäjällä tartuntojen määrä on maailman korkein, 1 % koko asukasmäärästä.
The number of agencies has increased from 11 in 1995 to a total of 27 today.
Virastojen määrä on kasvanut 11:stä vuonna 1995 nykyiseen yhteensä 27:ään.
At the moment, the rate of tax fraud in the EU amounts to two and a half times the total EU budget.
Tällä hetkellä veropetosten määrä Euroopan unionissa on kaksi ja puoli kertaa EU:n kokonaisbudjetin määrä.
total (myös: figure, sum)
Click Update total to calculate the total monthly charge and applicable taxes.
Laske kuukausittainen kokonaismaksu ja sovellettavat verot valitsemalla Päivitä summa.
Click Update total to view your new subscription fee.
Voit tarkastella uutta tilausmaksuasi valitsemalla Päivitä summa.
Sinä vuonna yhteenlaskettu summa oli suuruudeltaan 32 miljardia euroa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "total":

total

Esimerkkejä "total"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis 1% is only one-fortieth of the total expenditure within the European Union.
Tämä yksi prosentti on vain neljäskymmenesosa Euroopan unionin kokonaismenoista.
EnglishEnergy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
Energian käyttö aiheuttaa 80 prosenttia EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.
EnglishThey make up 20 million tonnes of the total global catch of 122 million tonnes.
Tämä tarkoittaa 20 miljoonaa tonnia maailman 122 miljoonan tonnin kalasaaliista.
EnglishThere, a total of 150 000 refugees are entirely dependent on international aid.
Siellä oleskelee yhteensä 150 000 pakolaista täysin kansainvälisen avun varassa.
EnglishA total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
Yhteensä 58 prosenttia Itävallan vuotuisista maatalousmäärärahoista tulee EU:lta.
EnglishThe total financial requirement is estimated to be in the region of EUR 2 billion.
Taloudellisten kokonaistarpeiden on arvioitu olevan noin kaksi miljardia euroa.
EnglishThe total number of inquiries dealt with by the Ombudsman in 2007 rose to 641.
Vuonna 2007 oikeusasiamiehen tutkimusten kokonaismäärä kasvoi 641 tutkimukseen.
EnglishThe Commission's draft envisages a total of EUR 507 million for humanitarian aid.
Komission esityksessä varataan yhteensä 507 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun.
EnglishA total and cynical contempt for the choices made by Parliament at first reading.
Ensimmäisessä käsittelyssä kaikkia parlamentin valintoja halveksittiin kyynisesti.
EnglishA total of 135 staff have been employed since the new procedure came into effect.
Toimihenkilöitä on uuden menettelyn voimaantulon jälkeen valittu yhteensä 135.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
Virkistyskalastajat pyytävät jäljellä olevasta kokonaissaaliista ehkä 1 prosenttia.
EnglishIn Europe, the total employment rate increased by 9% during that same period.
Samana aikana kokonaistyöllisyysaste on kasvanut Euroopan unionissa 9 prosenttia.
EnglishThe ECB will be allocated a share of 8% of the total value of the euro banknotes
EKP:n osuus vuoden 2002 alussa liikkeeseen laskettavien eurosetelien kokonaisarvosta
EnglishNet dependence on energy imports as a percentage of total consumption, EU-27 (2007)
Nettoriippuvuus energiantuonnista osuutena (%) kokonaiskulutuksesta, EU-27 (2007)
EnglishNevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
Haluan kuitenkin toistaa olevani täysin sitoutunut hivin ja aidsin torjuntatyöhön.
EnglishThe total aid for 1997 thus rose to about 230, 000 tonnes of cereal equivalent.
Vuonna 1997 toimitettu apu vastaa kokonaisuudessaan noin 230 000 viljatonnia.
EnglishI await the report promised by the Commission on the total impact of procurement.
Odotan komission lupaamaa selvitystä hankintatoiminnan kokonaisvaikutuksista.
EnglishTo suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Minkään muun väittäminen osoittaa täydellistä fiksaatiota Euroopan unioniin.
EnglishCan we have an assurance that this total of 141 personnel will not be exceeded?
Voimmeko saada varmistuksen sille, että tätä 141 henkilön määrää ei ylitetä?
EnglishThe total time that live cattle spend in transit must be drastically reduced.
Elävän karjan kuljetukseen kuluvaa kokonaisaikaa on syytä lyhentää tuntuvasti.