"torment" - Suomenkielinen käännös

EN

"torment" suomeksi

FI
EN

torment {substantiivi}

volume_up
torment (myös: affliction, agony, anguish, pain, woe, dolour)
torment (myös: agony, excruciation, pain, pine)

Esimerkkejä "torment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is, as I have already said, the modern version of the torment of Tantalus.
Kuten olen jo sanonut, se on uudenaikainen versio Tantaloksen tuskista.
EnglishWe have banned them here in the Chamber, rightly, because they are instruments of torment.
Täällä täysistuntosalissa olemme ne aivan aiheellisesti kieltäneet, sillä ne ovat oikeita kiusankappaleita.
EnglishPolitical torment plagued Europe in the last century.
Eurooppa kärsi viime vuosisadalla poliittisesta vitsauksesta.
English(NL) Visas are a way for governments to torment people.
(NL) Viisumit ovat hallitusten tapa piinata kansalaisia.
EnglishReturning to Mr Willockx's report, the convergence criteria are the torment and delight of the Member States.
Puhuakseni nyt Willockxin mietinnöstä, lähentymisperusteet ovat jäsenvaltioille yhtä aikaa taakka ja ilonaihe.
EnglishAs remote sensing methods develop, it is to be hoped that they will help reduce the bureaucracy which is a continual torment to farmers.
Kaukokartoitusmenetelmien kehittyessä olisi toivottavaa, että ne vähentäisivät viljelijöitä ahdistavaa byrokratiaa.
EnglishIt patches things up, without doing anything to deal with the main problems and remove the main causes of the torment these animals undergo.
Siinä paikkaillaan asioita eikä puututa millään tavoin suurimpiin ongelmiin tai poisteta näille eläimille koituvan kärsimyksen pääsyitä.
EnglishWith the same steady pace, however, mass unemployment, underemployment and part-time employment are also continuing to torment the working people of Europe.
Kuitenkin samalla joukkotyöttömyys, vajaatyöllisyys tai epätyypillinen työllisyys kurittavat edelleen entiseen tahtiin Euroopan työväestöä.
EnglishThe very least we should do is try to empathise with the traumas and torment of those who have to live with a raw memory of a crime, who have to live without their loved ones.
Vähintä, mitä voimme tehdä, on yrittää suhtautua empaattisesti niiden henkilöiden traumoihin ja tuskaan, joiden on elettävä ilman rakkaitaan.
EnglishThe currency alone cannot loosen the binds that today still torment European society and have not yet allowed political union to get under way.
Valuutta yksin ei tosiaan voi koskaan avata solmuja, joiden kahleissa eurooppalainen yhteiskunta vielä nykyäänkin on ja jotka eivät ole vielä sallineet poliittisen unionin luomista.
EnglishWhy do we continue to use it to torment our citizens, by depriving them of work and a livelihood?
Se markkinoitiin meille valmistautumisena kansainväliseen päästökauppaan, jota ei koskaan tullut Miksi me piinaamme sillä yhä kansalaisiamme, joilta viedään työ ja toimeentulo?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "torment":

torment