EN

tops {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "tops"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd out of the tops of these tube worms are these beautiful red plumes.
Matojen päistä pilkistävät somat punaiset höyhenistöt.
EnglishShould we remove the huge crucifixes on mountain tops which tower over cities and valleys?
Pitäisikö meidän poistaa valtavat krusifiksit vuortenhuipuilta, jotka kohoavat yli kaupunkien ja laaksojen?
EnglishThe same religions who send their sages off to lonely mountain tops also teach us love and trust.
Uskonnot, jotka lähettivät viisaat miehensä yksinäisille vuorille opettavat myös rakkautta ja luottamusta.
EnglishCyprus tops the league of candidate countries.
Kypros on ensimmäisellä sijalla kaikista jäsenehdokasvaltioista.
EnglishAs a Portuguese, I am embarrassed by the fact that Portugal tops the table for abysmal prison conditions.
Portugalilaisena olen häkeltynyt siitä, että Portugali on heikoista vankilaoloista kertovien tilastojen huipulla.
EnglishMadam President, we have taken some action in that area and work is going on at departmental level, rather than on the desk tops.
Arvoisa puhemies, olemme ryhtyneet asiassa toimiin ja työtä tehdään osastoissa, eikä niinkään työpöytien ääressä.
EnglishMeanwhile, at the top of this ladder of Malthusian penalties, criminal law tops off this society of ours with the culture of death.
Tämän malthusilaisen rangaistusasteikon huipulla rikoslainsäädäntö kruunaa yhteiskuntamme, jossa vallitsee kuoleman kulttuuri.
EnglishWe need a change of course because the European Union's administrative spending has risen faster than its total spending, and Parliament tops the list!
Suunnanmuutos on tarpeen, koska Euroopan unionin hallintomenot ovat lisääntyneet nopeammin kuin sen kokonaismenot, ja parlamentti on tässä kärkisijalla.
EnglishAnd this is something that we're able to do with a backpack camera, so, we're now not only imaging in the street with this camera on tops of cars, but we're also imaging inside.
Ja tämä on jotain minkä voimme tehdä reppukameralla, eli emme kuvaa vain katua autoon kiinnitetyllä kameralla, vaan kuvaamme myös sisätiloja.
EnglishThe companies are the only ones able, with the help of the Commission, to implement projects which fly like eagles above the mountain tops and have a global vision.
Juuri yritykset ovat ainoita, jotka kykenevät komission tukemina toteuttamaan hankkeita, jotka liitävät kuin kotkat vuorten yllä ja ulottuvat kaikkialle maan piiriin.
EnglishI welcome a recent study carried out by Merril Lynch, a leading US bank, which stated that Ireland tops the European league for safeguarding future pension payments.
Suhtaudun myönteisesti johtavan yhdysvaltalaisen pankin Merril Lynchin teettämään tutkimukseen, jonka mukaan Irlanti peittoaa Euroopan liigan tulevien eläkemaksujen turvaamisessa.
EnglishExport credit agencies' underwriting of large industrial and infrastructure projects in developing countries tops several times the combined annual funding of all Multilateral Development Banks.
Vientiluottolaitosten takaamat suuret teollisuus- ja infrastruktuurihankkeet kehitysmaissa ylittävät moninkertaisesti kaikkien monenvälisten kehityspankkien yhteenlasketun vuotuisen rahoituksen.
Muita sanoja