"toolkit" - Suomenkielinen käännös

EN

"toolkit" suomeksi

EN toolkit
volume_up
{substantiivi}

toolkit

Esimerkkejä "toolkit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI believe Mr Reul's report presents the necessary toolkit for doing just this.
Herbert Reulin mietintö sisältää mielestäni tarpeelliset työkalut tätä varten.
EnglishThe Commission needs to encourage what I call a toolkit for digital authors.
Komission on tuettava sitä, mitä kutsun digitaalisen tekijän työkalupakiksi.
EnglishCSR Europe has even created a toolkit for wellbeing in the workplace.
CSR Europe on jopa luonut työpaikkahyvinvointia koskevan työkalupakin.
EnglishI should also like to express congratulations on the adoption by the Council in 2009 of the LGBT toolkit.
Esitän myös onnitteluni siitä, että neuvosto hyväksyi vuonna 2009 HLBT-keinovalikoiman.
EnglishThis is very much about having a toolkit which is an effective deterrent to anti-competitive practices.
On pitkälti kyse välinevalikoimasta, joka on tehokas pelote kilpailun vastaisille toimille.
EnglishFor the financial crisis we proposed a toolkit, a road map, harmonisation and coordination.
Rahoituskriisin voittamiseksi me ehdotimme työkalupakkia, tiekarttaa, yhdenmukaistamista ja koordinointia.
EnglishTherefore, we invite the Commission to come up with proposals to make the toolkit more sophisticated and more effective.
Sen vuoksi kehotamme komissiota laatimaan ehdotuksia, jotta välinevalikoimamme on kehittyneempi ja tehokkaampi.
EnglishIt takes the following words out of Amendment 2: 'by providing public authorities with a 'tool-kit' to evaluate the quality of such services'.
Siinä poistetaan seuraava kohta tarkistuksesta 2: "tarjota viranomaisille välineitä tällaisten palvelujen laadun arvioimiseksi".
EnglishThe toolkit enables the EU's External Action Service to work for the fundamental rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people.
Sen avulla EU:n ulkosuhdehallinto voi työskennellä lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten henkilöiden oikeuksien puolesta.
EnglishIf you have a large organization, the Microsoft Assessment and Planning Toolkit is available for download and can help you take an inventory of your organization’s client software.
Jos toimit suurorganisaatiossa, Microsoft Assessment and Planning Toolkit -työkaluilla voit arvioida ja inventoida organisaatiosi asiakasohjelmistot.
EnglishFor example, a toolkit on how to use the structural funds to support the development of community-based services will be developed for the managing authorities.
Tarkoituksena on esimerkiksi kehittää hallintoviranomaisille välineistö siihen, miten ne voivat hyödyntää rakennerahastoja tukeakseen yhteisöllisten palvelujen kehittämistä.
EnglishRedefining the objectives will be of little use if the toolkit still consists of subsidiarity, open coordination, peer pressure and moral persuasion, particularly during a slump.
Tavoitteiden uudelleenmäärittelystä on vähän hyötyä, jos välineistönä on edelleen toissijaisuusperiaate, avoin yhteistyö, vertaispainostus ja moraalinen vakuuttelu, varsinkin laman aikana.