"too bad" - Suomenkielinen käännös

EN

"too bad" suomeksi

volume_up
too bad [esimerkki]

EN too bad
volume_up
[esimerkki]

too bad (myös: what a pity)
too bad
The message was really something like 'business as usual' , too bad, we shall just carry on, give Ireland another chance.
Harmillista, jatkamme vain eteenpäin, ja Irlanti saa toisen mahdollisuuden.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "too bad":

too bad

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "too bad" suomeksi

too adverbi
bad substantiivi
Finnish
bad adjektiivi

Esimerkkejä "too bad"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe railways are bad, too slow, too expensive, unreliable.’
Rautatiet ovat niiden mielestä kehnoja, liian hitaita, liian kalliita ja epäluotettavia.
EnglishI actually think that I have not made too bad a job of it.
Mielestäni olenkin huolehtinut tehtävästäni asiaan kuuluvalla tavalla.
EnglishIt is too bad then that we are seeing our citizens moving in completely the opposite direction.
Onkin kurjaa, kun kansalaiset ovat täysin eri mieltä.
EnglishThis does not sound too bad a compromise.
Tämä kompromissi ei vaikuta lainkaan hassummalta.
EnglishIt was, in fact, in Macedonia that I heard at the time about the Roma population actually not having too bad a time there.
Olen nimittäin kuullut, että Makedonian romaniväestö on oikeastaan tyytyväinen maassa vallitseviin oloihinsa.
EnglishAnd monitoring foreigners doesn't sound too bad until you realize that I'm a foreigner and you're a foreigner.
Ulkomaalaisten valvonta ei kuulosta kovin pahalta kunnes tajuaa että minä olen ulkomaalainen, ja te olette ulkomaalaisia.
EnglishAre we simply to say 'Too bad'?
Toteammeko me vain yksinkertaisesti, että "huono juttu"?
EnglishOf course investment is different to consumption, but at some point too much good debt becomes bad debt too.
Totta kai investoinnit eroavat kulutuksesta, mutta jossain vaiheessa liian paljon hyvää velkaa merkitsee, että velka on huonoa.
EnglishThe old mixed formula was not too bad.
Vanha sekamuoto ei ollut niin kovin huono.
EnglishIt is just too bad.
EnglishThat is just too bad.
On kuitenkin totta, että kymmenen uuden jäsenvaltion ja nykyisten jäsenvaltioiden välillä näyttää tältä osin vallitsevan tietynlainen epätasapaino, mikä on ikävä asia.
EnglishMr President, I am perhaps going to make myself look like a defender of the single thought, which will please Mr Fayot, but that is too bad, I will go ahead anyway.
Arvoisa puhemies, Fayot'ta miellyttääkseni vaikutan ehkä ainutlaatuisen ajattelun puolustajalta, mutta jatkan siitä huolimatta.
EnglishIt is too bad that group discipline is allowed to decide these matters.
On valitettavaa, että ryhmäkurin sallitaan ratkaista nämä asiat, sillä ainoa oikea tapa äänestää on tehdä se oman vakaumuksen mukaan.
EnglishWe need a financial regulation and an interinstitutional agreement negotiated in the correct form, and too bad if it takes time.
Tarvitsemme varainhoitoasetuksen ja toimielinten välisen sopimuksen, joista on neuvoteltava sääntöjen mukaisesti, ja jos tämä vie aikaa, sille ei sitten voi mitään.
EnglishThe report seems powerless to explain this situation, and all the more so since, in its view, the return on capital at the end of the day would not be too bad.
Vaikuttaa siltä, ettei kertomuksessa kyetä selittämään tätä tilannetta, vaikka pääoman tuotto ei sen mukaan ole kaiken kaikkiaan huono.
EnglishIt is too bad that, so far, the Cuban authorities have disregarded the repeated calls from the EU to unconditionally release all political prisoners.
On vahinko, että tähän saakka Kuuban viranomaiset ovat jättäneet huomiotta EU:n toistuvat kehotukset vapauttaa kaikki poliittiset vangit ehdoitta.
EnglishI know of a good example as regards shipping in the Baltic area, but I also know only too well of a bad example in connection with the development of motorways.
Tunnen hyvän esimerkin merenkulusta Baltian alueelta, mutta tunnen totisesti myös huonon esimerkin, joka liittyy moottoriteiden kehittämiseen.
EnglishInnovation and knowledge, combating exclusion, green economic strategies, a digital Europe - as a list of slogans, this does not sound too bad.
Innovointi ja osaaminen, syrjäytymisen torjunta, ympäristöystävälliset talousstrategiat, digitaalinen Eurooppa - iskulauseiden luettelona tämä ei kuulosta pahalta.
English. - Mr President, the question of traffic across the Alps is an extremely serious one, but the situation does not look too bad at this stage.
Arvoisa puhemies, kysymys Alppien halki kulkevasta liikenteestä on hyvin vakava, mutta tilanne ei tässä vaiheessa näytä liian huonolta.
EnglishThis is not too bad for the trade unions since they themselves keep track of these figures to some extent, but this is practically impossible for employers.
Se ei ole kovinkaan vaikeaa ammattiliittojen osalta, koska ne seuraavat näitä lukuja jossakin määrin, mutta työnantajien osalta se on käytännössä mahdotonta.